GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych
30 października 2019

Porozumienie pomiędzy Facebookiem, a Brytyjskim Organem

Autor: Przemysław Sierzputowski
Udostępnij publikację:
Porozumienie pomiędzy Facebookiem, a Brytyjskim Organem

Na stronie internetowej ICO, brytyjskiego organu nadzorczego w rozumieniu RODO, pojawiło się oświadczenie o osiągnięciu porozumienia pomiędzy urzędem a Facebookiem, w sprawie postępowania sądowego związanego z nałożeniem kary na tą spółkę.

Jego istotą jest zgoda Facebooka na zapłacenie kary, jednakże nie na przyznanie się do winy. Poza kwestią ochrony danych, szczególnie ciekawy w omawianej sprawie wydaje się opis samego postępowania, który pozwala nam zaobserwować w jaki sposób tego typu sprawy są rozpatrywane w Wielkiej Brytanii. Poniżej przedstawiono tłumaczenie oświadczenia, które w języku angielskim jest dostępne tutaj.

Oświadczenie w sprawie osiągniętego porozumienia pomiędzy Facebookiem a ICO

W 2017 r. Rzecznik ds. Informacji (ICO) rozpoczął formalne postępowanie, dotyczące niewłaściwego wykorzystania danych osobowych w kampaniach wyborczych.

W ramach tego postępowania, ICO wydał w dniu 24 października 2018 r. powiadomienie
o karze pieniężnej na podstawie części 55A Ustawy o ochronie danych z 1998 r. wobec Facebook Inc. oraz Facebook Ireland Limited (łącznie zwanymi „Facebook”), na kwotę 500 000 funtów (dalej zwane MPN – od Monetary Penalty Notice). W MPN określono podejrzewane braki w zapewnieniu zgodności z zasadami ochrony danych Wielkiej Brytanii, obejmującymi zgodne z prawem przetwarzanie danych oraz bezpieczeństwo danych.

21 listopada 2018 r. Facebook odwołał się od MPN (dalej „odwołanie”) do Trybunału Pierwszej Instancji (Ogólna Izba Regulacyjna) (dalej: „Trybunał”).

14 czerwca 2019 r. Trybunał wydał tymczasową decyzję stwierdzającą, że w ramach apelacji należy uwzględnić kwestię rzetelności procesu oraz oskarżenia o stronniczość sformułowane przeciwko ICO. ICO powinno również udostępnić materiały dotyczące procesu podejmowania decyzji o MPN.

ICO odwołał się od decyzji tymczasowej w dniu 2 września 2019 r.

Obecnie osiągnięto porozumienie pomiędzy stronami. Jako jego część Facebook oraz ICO zgodziły się wycofać swoje odwołania. Facebook zgodził się zapłacić karę w wysokości 500 000 funtów, jednakże nie przyznał się do winy w związku z MPN. ICO nie zatrzymuje kary, która jest uiszczana na rzecz skonsolidowanego funduszu Skarbu JKM.

Zgodnie ze zwyczajem, w przypadku takich postępowań przed Trybunałem, ICO oraz Facebook same opłacą własne koszty postępowania. Co więcej, porozumienie pozwoli Facebookowi zatrzymać dokumenty udostępnione przez ICO podczas apelacji do innych celów, obejmujących jego własne postępowanie dotyczące kwestii Cambridge Analytica. Część tego postępowania została wcześniej zatrzymana decyzją ICO, a teraz może ono toczyć się dalej.

Zdaniem Rzecznika niniejsze porozumienie najlepiej służy interesom osób, których dane dotyczą z Wielkiej Brytanii, które są użytkownikami Facebooka. Zarówno Facebook jak i ICO są zaangażowane w kontynuację pracy w celu zapewnienia zgodności z właściwymi prawami ochrony danych.

Pan James Dipple-Johnstone (Zastępca Rzecznika) powiedział:

“ICO jest zadowolone z porozumienia z Facebookiem, dotyczącego wycofania odwołania
w sprawie naszego Powiadomienia o Karze Pieniężnej oraz jego zgody na zapłacenie kary. Główną troską ICO było to, że obywatele Wielkiej Brytanii byli narażeni na poważne ryzyko szkody. Ochrona informacji osobowych oraz prywatności osób ma kluczowe znaczenie nie tylko dla praw osób ale również, o czym dzisiaj wiemy, dla przetrwania silnej demokracji. Jesteśmy zadowoleni z informacji, że Facebook podjął oraz będzie nadal podejmował znaczące kroki w celu zapewnienia zgodności z podstawowymi zasadami ochrony danych. Będąc silnie zaangażowanymi na rzecz ochrony informacji osobowych oraz prywatności ludzi oczekujemy, że Facebook będzie w stanie iść naprzód oraz wyciągnąć lekcję z tej sprawy”.

Pan Harry Kinmonth, Dyrektor oraz Zastępca Radcy Generalnego Facebooka powiedział:

“Jesteśmy zadowoleni z osiągnięcia porozumienia z ICO. Tak jak powiedzieliśmy poprzednio, chcielibyśmy zrobić więcej w celu zbadania zarzutów w sprawie Cambridge Analytica w 2015 r. Wprowadziliśmy wtedy duże zmiany, znacznie ograniczając informacje, do których mogli uzyskać dostęp twórcy aplikacji. Ochrona informacji oraz prywatności osób jest głównym priorytetem Facebooka i nadal tworzymy nowe środki kontroli, tak aby pomóc ludziom chronić oraz zarządzać ich informacjami. ICO stwierdził, że nie znalazł dowodów na to, że dane użytkowników Facebooka z UE były przekazywane do Cambridge Analytica przez Dr. Kogana. Jednakże oczekujemy kontynuacji współpracy z ICO w kwestii obecnego postępowania oraz innych postępowań, dotyczących wykorzystania analityki danych dla celów politycznych”.

Zapraszamy do przeczytania także artykułu:

Kara w wysokości 500 000 funtów nałożona na Facebooka

Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies