GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Artykuły

Z dniem 01 stycznia br. w życie weszła kalifornijska ustawa o ochronie prywatności konsumentów, ang. California Consumer Privacy Act (‘CCPA’), będąca pierwszą…

19 lutego 2020
W dniu 11 lutego 2020 r. z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu[1], Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zwrócił szczególną uwagę na kwestię bezpiecznego…

18 lutego 2020
Ikonki prywatności wydają się być doskonałym wręcz narzędziem ułatwiającym realizację obowiązków informacyjnych z RODO, w sposób widoczny, zrozumiały, czytelny i atrakcyjny dla…

17 lutego 2020
Rygorystyczna interpretacja przepisów nie pozwala na samodzielne badanie stanu trzeźwości  pracowników przez pracodawców. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) podjęło prace…

12 lutego 2020
Z treści Rozporządzenia nie dowiemy się dużo na temat stosowania standardowych znaków graficznych. Możliwość stosowania ikonek przewiduje preambuła RODO w motywie 60,…

10 lutego 2020
W treści Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych w kilku miejscach pojawia się wzmianka o możliwości stosowania tzw. „standardowych znaków graficznych” .…

3 lutego 2020
W jednym z moich artykułów opublikowanych na portalu GDPR.pl, który dotyczył wyzwań nowoczesnych technologii dla prywatności pisałam na temat zagrożeń związanych z…

28 stycznia 2020
Wszystkie osoby zainteresowane tematyką ochrony danych osobowych na pewno ucieszy fakt, że  zostało opublikowane uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w…

15 stycznia 2020
  Celem ochrony danych w Kościele jest ochrona godności osoby ludzkiej, poprzez zapewnienie prawa do prywatności. Jest on tożsamy z celem „świeckiej…

16 grudnia 2019
Na stronie internetowej Helleńskiego organu ds. ochrony danych pojawiła się informacja o nałożeniu dwóch kar pieniężnych na operatora, głównie na skutek błędów…

9 grudnia 2019

O tym się mówi

Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach