GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Artykuły

Wszystkie osoby zainteresowane tematyką ochrony danych osobowych na pewno ucieszy fakt, że  zostało opublikowane uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w…

15 stycznia 2020
  Celem ochrony danych w Kościele jest ochrona godności osoby ludzkiej, poprzez zapewnienie prawa do prywatności. Jest on tożsamy z celem „świeckiej…

16 grudnia 2019
Na stronie internetowej Helleńskiego organu ds. ochrony danych pojawiła się informacja o nałożeniu dwóch kar pieniężnych na operatora, głównie na skutek błędów…

9 grudnia 2019
01 listopada 2019 roku weszły w życie zmiany w ustawie o VAT, które m.in. regulują obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności dla niektórych…

5 grudnia 2019
W ramach naszej serii, poświęconej doświadczeniom organów nadzorczych w rozumieniu Rozporządzenia 679/2016/UE zebranych w ciągu pierwszego roku jego stosowania,  chcielibyśmy Państwu przedstawić…

3 grudnia 2019
Jak już Państwa informowaliśmy, z okazji zakończenia pierwszego roku stosowania Rozporządzania 679/2016/UE postanowiliśmy wysłać kilka pytań do organów nadzorczych z państw Europejskiego…

20 listopada 2019
Na stronie internetowej ICO, brytyjskiego organu nadzorczego w rozumieniu RODO, pojawiły się wytyczne poświęcone przetwarzaniu danych szczególnych kategorii. Materiał jest skierowany do…

19 listopada 2019
Na stronie internetowej Organu Ochrony Danych Księstwa Liechtenstein pojawiły się porady dotyczące tego co należy, a czego nie należy robić w miejscu…

18 listopada 2019
13 września 2019 r. UOKiK ukarał przedsiębiorcę za wykorzystywanie numeru telefonu konsumentów do celów marketingu bezpośredniego przy braku ich zgody na otrzymywanie…

15 listopada 2019
Stan wdrażania RODO w podmiotach leczniczych jest wysoko niezadowalający – wynika z kontroli NIK przeprowadzonej w  24  podmiotach leczniczych z terenu sześciu…

14 listopada 2019

O tym się mówi

Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach