IOD za progiem – wyznaczanie Inspektora Ochrony Danych

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) powołało nową instytucję – inspektora ochrony danych (IOD). Zgodnie z intencją unijnego prawodawcy osoby pełniące tę funkcję mają...

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie odpowiedzialności za fanpage na Facebooku

W dniu 5 czerwca 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (zwany dalej „Trybunałem” lub „TS UE”) wydał wyrok w sprawie C-210/16 Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein. Postępowanie dotyczyło...

Belgijski organ w sprawie rejestru czynności przetwarzania

Pod poniższym linkiem znajdą Państwo pełne tłumaczenie dokumentu Komisji Ochrony Życia Prywatnego Królestwa Belgii: Zalecenie w sprawie Rejestru czynności przetwarzania danych (artykuł 30 RODO) (CO-AR-2017-011)

Analiza na dziś

10 stycznia 2017 r. Komisja Europejska opublikowała projekt rozporządzenia w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej – zwany e-Privacy, stanowiący akt prawny o większym stopniu szczegółowości w stosunku do RODO, który jednocześnie  uchyli dyrektywę...

STATYSTYKI GDPR

Czy osoby zarządzające zamierzają zwiększyć zasoby personalne lub finansowe na ochronę danych osobowych?

  • Tak
  • Nie

Nowe unijne przepisy wpłyną na prowadzoną działalność gospodarczą?

  • Tak, w znacznym stopniu
  • Tak, ale raczej w niewielkim stopniu
  • Nie wpłyną
  • Nie wiem

Czy pracownicy obawiają się zwiększenia ich obowiązków służbowych w związku z obowiązywaniem GDPR?

  • Obawia się
  • Nie obawia się

NASI EKSPERCI