GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych
Omni Modo – ekspert w dziedzinie ochrony danych osobowych
Firmy audytorskie i biegli rewidenci administratorami danych osobowych
Zgodnie ze stanowiskiem przekazanym Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów (PIBR) przez Urząd Ochrony Danych Osobowych firmy audytorskie i biegli rewidenci są administratorami danych osobowych ADO czy podmiot przetwarzający? W związku z wątpliwościami co do statusu tych podmiotów na gruncie przepisów o ochronie danych…

8 listopada 2019

Szkolenia

Data szkolenia: 2019-11-14
Lokalizacja: Warszawa, aleja Jerzego Waszyngtona 40 A
Data szkolenia: 2019-11-27
Lokalizacja: Warszawa, aleja Jerzego Waszyngtona 40 A
Data szkolenia: 2019-11-27
Lokalizacja: Warszawa, aleja Jerzego Waszyngtona 40 A
Data szkolenia: 2019-12-02
Lokalizacja: Warszawa, aleja J. Waszyngtona 40 A
Data szkolenia: 2019-12-12
Lokalizacja: Warszawa, aleja Jerzego Waszyngtona 40 A
Data szkolenia: 2019-12-13
Lokalizacja: Warszawa, aleja Jerzego Waszyngtona 40 A
Data szkolenia: 2019-11-15
Lokalizacja: Warszawa, aleja Jerzego Waszyngtona 40A
Data szkolenia: 2019-11-20
Lokalizacja: Warszawa, aleja Jerzego Waszyngtona 40A
Data szkolenia: 2019-11-21
Lokalizacja: Warszawa, aleja Jerzego Waszyngtona 40 A
Data szkolenia: 2019-11-22
Lokalizacja: Warszawa, aleja Jerzego Waszyngtona 40A
Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach