GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych
Zmiany w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
W tej części cyklu poświęconego ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, omówione zostaną najistotniejsze zmiany w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (dalej jako „UPP”). Artykuł 28 ust. 2a UPP otrzymuje brzmienie: 2a. Opłaty, o której mowa […]

25 marca 2019
Więcej artykułów

Szkolenia

2019-03-28
Warszawa, aleja Jerzego Waszyngtona 40 A
RODO W MARKETINGU I E-COMMERCE
2019-03-29
Warszawa, aleja Jerzego Waszyngtona 40A
RODO W HR – OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH KADROWYCH
2019-04-04
Warszawa, aleja Jerzego Waszyngtona 40A
DOKUMENTACJA W ORGANIZACJI (4 GODZINY)
2019-04-05
Warszawa, aleja Jerzego Waszyngtona 40A
MONITORING PRACOWNICZY (4 GODZINY)
2019-04-11
Warszawa, aleja Jerzego Waszyngtona 40A
WDROŻENIE RODO W ORGANIZACJI – UNIJNA REFORMA OCHRONY DANYCH
2019-04-12
Warszawa, aleja Jerzego Waszyngtona 40A
PRZETWARZANIE DANYCH W MIEJSCU PRACY (4 GODZINY)
2019-05-16
Warszawa, aleja Jerzego Waszyngtona 40A
Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach