GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

ABC RODO

Zgodnie z art. 17 RODO każda osoba fizyczna może żądać...

21 września 2022
Zgoda na marketing to zgoda danej osoby na dostarczanie jej...

14 września 2022
Zasada podejścia opartego na ryzyku (risk based approach) to koncepcja...

8 września 2022
Test równowagi to mechanizm znajdujący zastosowanie przy przetwarzaniu danych osobowych...

6 września 2022
Umowa powierzenia danych to umowa zawarta pomiędzy administratorem danych (ADO),...

1 września 2022
RODO ma zastosowanie nie tylko dla podmiotów na terytorium EOG....

30 sierpnia 2022
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (zwana „Ustawą...

22 sierpnia 2022
Artykuł na portalu Onet dotyczący Zatoki Sztuki i oskarżeń o...

10 sierpnia 2022
Pojęcia administratora danych i podmiotu przetwarzającego są jednymi z najważniejszych...

10 sierpnia 2022
RODO jest aktem prawnym obowiązującym na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego...

5 maja 2022
Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies