GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Newsletter

Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest Agnieszka Rzycka-Osiej prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Omni Modo Agnieszka Rzycka-Osiej z siedzibą w Warszawie (03-937) przy ul. Zwycięzców 45/29. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu email: rodo@omnimodo.com.pl.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usługi newsletter na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b (umowa) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”), w związku z akceptacją regulaminu. Dążymy do ciągłego ulepszania naszych usług, dlatego chcemy dostarczać tylko interesujące Panią/Pana i spersonalizowane informacje i aby to osiągnąć będziemy korzystać z profilowania. W przypadku profilowania podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest najlepsze dopasowanie przesyłanych informacji do Pani/Pana potrzeb i zainteresowań.

W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych w celach marketingowych podmiotów współpracujących z Administratorem, podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podmiotami współpracującymi z Agnieszką Rzycką-Osiej prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Omni Modo są w szczególności spółki z grupy Omni Modo (Omni Modo Sp. z o.o., Osiej i Partnerzy Kancelaria Prawna).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych celów.

Dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. usługi, m. in. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać również udostępnione, ale wyłącznie na żądanie podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla świadczenia usługi. W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę, Pani/Pana dane będą przetwarzane w określonym celu do momentu jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania z prawem, dokonanego przed jej wycofaniem. Ponadto, Administrator przestanie wcześniej przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. W celu realizacji jednego ze swoich praw prosimy o kontakt z Administratorem korzystając z podanego wyżej adresu emailowego.

Bezpieczeństwo Pani/Pana danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uzna Pani/Pan, że przetwarzając dane naruszamy przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies