Naruszenie ochrony danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych jest procesem złożonym. Jego złożoność polega na tym, że angażuje z jednej strony czynnik ludzki (w procesie, o którym mowa, uczestniczą...

Niemiecki organ nadzorczy wspiera przedsiębiorców w stosowaniu RODO

W ostatnim czasie na domenie internetowej Heskiego Rzecznika ds. Ochrony Danych oraz Wolności Informacji (https://datenschutz.hessen.de) pojawiły się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w zakresie...

Rząd przyjął projekt nowelizacji 168 ustaw dostosowując je do zapisów RODO.

We wtorek 6 listopada Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zmieniający 168 innych ustaw, dostosowując je tym samym do zapisów RODO. Jak podkreśla Ministerstwo Cyfryzacji,...

CNIL nałożyła karę 50 000 EURO za brak zabezpieczenia danych użytkowników.

Francuska Komisja ds. Wolności i Informatyki (francuski organ ochrony danych – dalej CNIL), nałożyła karę w wysokości 50 000 euro na spółkę Dailymotion za...

Zdjęcia z eventów – rozpowszechnianie wizerunku

Analiza zagadnienia wykorzystania zdjęć z imprezy okolicznościowej jest co najmniej problematyczna. Rozpowszechnianie wizerunku jest zagadnieniem interdyscyplinarnym i swoim zakresem obejmuje nie tylko kwestię ochrony...

Kara w wysokości 500 000 funtów nałożona na Facebooka

Brytyjski Rzecznik ds. Informacji (ICO– brytyjski organ nadzorczy ds. ochrony danych osobowych) nałożył karę na spółkę Facebook w wysokości pół miliona funtów brytyjskich. Co ciekawe...

Przetwarzanie zdjęć uczniów według Saskiego Organu.

W związku z powtarzającymi się pytaniami dotyczącymi stosowania przepisów RODO do zdjęć uczniów, Pan Andreas Schuring, Saski Rzecznik Ochrony Danych, jeden z niemieckich organów...

Lista operacji przetwarzania – przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych

Lista operacji przetwarzania, w przypadku których obowiązkowe jest przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych, zgodnie za art. 35 ust. 4 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie...

Współadministrowanie danymi osobowymi – co wiemy o tej instytucji?

Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych (RODO) wprowadziło w art. 26 bardzo ciekawą, ale i niejednoznaczną instytucję współadministratora danych osobowych. W przypadku współadministrowania trzeba zwrócić...

Programowanie zgodne z privacy by design według Norweskiego Organu

Na stronie Norweskiego Organu Ochrony Danych znajdują się Wytyczne w sprawie rozwoju oprogramowania zgodnie z zasadami ochrony prywatności w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony...

Popularne posty