GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Aktualności

Bruksela 24.07.2019 COM (2019) 374 PL Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego oraz Rady Zasady ochrony danych, jako siła napędowa zaufania w UE…

13 września 2019
W dniu 9 września 2019 roku na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych zamieszczono stanowisko Prezesa UODO w sprawie kserowania dowodów tożsamości…

11 września 2019
Tym razem przyjrzymy się pozycji Rodo w praktyce – odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania. Jest to kolejna publikacja poświęcona ochronie danych osobowych,…

9 września 2019
Bułgarski organ ochrony danych osobowych nakłada karę pieniężną na bank z powodu niewdrożenia właściwych środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa…

6 września 2019
By dokonać rezerwacji lokalu u developera nie jest konieczne wyrażenie zgody na przesyłanie treści marketingowych. Podstawą jest tu art. 6 ust. 1…

4 września 2019
Kontrole przeprowadzane przez Państwową Inspekcję Pracy, Najwyższą Izbę Kontroli, a także Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości obejmują również w części wdrożenie i stosowanie…

3 września 2019
Życie pod lupą Postęp technologiczny doprowadził do utworzenia ogromnych zbiorów danych, które można łatwo łączyć lub porównać ze sobą, a także poddać…

2 września 2019
Jeśli nie doszło do zawarcia umowy kredytowej, historia (niesfinalizowanych) zapytań kredytowych, zawierających informacje o ilości i częstotliwości występowania o kredyt, powinna zostać…

30 sierpnia 2019
Na stronie Francuskiej Komisji ds. Wolności oraz Informatyki (CNIL) pojawiła się informacja o udzieleniu zgody przez CNIL na dokonywanie certyfikacji kompetencji inspektora…

29 sierpnia 2019
Na stronie internetowej Krajowego Organu Nadzorczego Rumunii pojawiła się informacja o nałożeniu kary na bank, która to kara stanowi pierwszą po wejściu…

28 sierpnia 2019
Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach