GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Aktualności

Na stronie internetowej Organu Ochrony Danych Księstwa Liechtenstein pojawiły się porady dotyczące tego co należy, a czego nie należy robić w miejscu…

18 listopada 2019
13 września 2019 r. UOKiK ukarał przedsiębiorcę za wykorzystywanie numeru telefonu konsumentów do celów marketingu bezpośredniego przy braku ich zgody na otrzymywanie…

15 listopada 2019
Stan wdrażania RODO w podmiotach leczniczych jest wysoko niezadowalający – wynika z kontroli NIK przeprowadzonej w  24  podmiotach leczniczych z terenu sześciu…

14 listopada 2019
Decyzja ZSOŚS.440.148.2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. Opis istoty decyzji (niniejsza decyzja jest bardzo podobna do innych decyzji, dotyczących KSIP, które…

13 listopada 2019
Na stronie internetowej Europejskiego Inspektora Ochrony Danych pojawiły się Wytyczne w sprawie pojęcia administratora, podmiotu przetwarzającego oraz współadministrowania, zgodnie z Rozporządzeniem 1725/2018/UE.…

12 listopada 2019
Zgodnie ze stanowiskiem przekazanym Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów (PIBR) przez Urząd Ochrony Danych Osobowych firmy audytorskie i biegli rewidenci są administratorami danych…

8 listopada 2019
Stan faktyczny W lutym 2019 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przeprowadził kontrolę, mającą na celu weryfikację zgodności przetwarzania danych w ClickQuick Sp.…

7 listopada 2019
Na stronie internetowej Berlińskiego Rzecznika ds. Ochrony Danych oraz Wolności Informacji (tj. organu nadzorczego w rozumieniu RODO właściwego dla miasta Berlin) pojawiła…

6 listopada 2019
Stan faktyczny, na kanwie którego nałożono karę na podmiot publiczny Na przełomie stycznia i lutego 2019 r. u Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego („Administrator”,…

5 listopada 2019
Wytyczne EIOD oraz hiszpańskiego organu w sprawie techniki pseudonimizacji Na stronie internetowej Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD) oraz Hiszpańskiej Agencji ds. Ochrony…

4 listopada 2019
Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach