Porozumienie Parasolowe ma być wiążącą umową między USA a UE ws. transferów danych między organami ścigania państw członkowskich i Stanów Zjednoczonych. Porozumienie ma przewidywać minimalny poziom gwarancji ochrony danych osobowych. Grupa Robocza artykułu 29 wyraziła aprobatę dla projektu, wskazując że przyczyni się ono do wzmocnienia gwarancji istniejących w umowach dwustronnych państw członkowskich z USA.

 

Jeżeli porozumienie zostanie przyjęte, Grupa zamierza monitorować jego praktyczne stosowanie. Sprawdzi czy spełnia ono kluczowe wymogi ochrony danych oraz czy nie narusza art. 7 i 8 Karty Praw Podstawowych.

 

Dalszych badań wymagać będzie też czy amerykański Judicial Redress Act, rzeczywiście zapewni osobom, których dane dotyczą, możliwości dochodzenia roszczeń przed sądami w USA. Ten amerykański akt prawny zawiera liczne ograniczenia i warunki, wobec czego należało będzie sprawdzić, czy gwarantuje on faktyczną ochronę podmiotów danych.

 

Ponadto wyjaśnień wymagało będzie, czy zapewniony przez Porozumienie Parasolowe, poziom ochrony danych osobowych jest zgodny z prawem Unii. Poruszenia będą wymagały kwestie takie jak różne rozumienie pojęć „dane osobowe” i  „przetwarzanie danych” w USA i UE, czy też termin retencji danych.

———–

Źródła:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/press-material/press-release/art29_press_material/2016/20161026_statement_of_the_wp29_on_the_eu_umbrella_agreement_en.pdf

http://www.hldataprotection.com/2016/11/articles/international-eu-privacy/eu-u-s-umbrella-agreement-gets-amber-light-from-article-29-working-party/

Related Post