GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Ochrona małoletnich w Internecie w Chinach

Autor: Redakcja
Udostępnij publikację:

1 stycznia 2024 r. w Chinach weszła w życie ustawa o ochronie nieletnich w cyberprzestrzeni, której celem jest stworzenie pozytywnego środowiska dla małoletnich w Internecie. Ma to sprzyjać ich dobrostanowi fizycznemu i psychicznemu oraz ochronie uzasadnionych praw i interesów.

Ochrona małoletnich w Internecie w Chinach

Wymogi dla treści w Internecie

Zgodnie z tekstem ustawy podlegają jej dostawcy produktów i usług sieciowych, podmioty przetwarzające dane osobowe oraz producenci i sprzedawcy inteligentnych terminali. Ponadto ustawa ustanawia zasady dotyczące treści publikowanych w Internecie, a dostępnych dla nieletnich:

  1. Żadna organizacja ani osoba fizyczna nie może tworzyć, kopiować, publikować ani rozpowszechniać informacji online, które szkodzą lub mogą wpływać negatywnie na zdrowie fizyczne i psychiczne małoletnich.
  2. Dostawcy produktów i usług online nie mogą prezentować informacji, które mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne małoletnich i to zarówno na pierwszym ekranie strony głównej, w wyskakujących okienkach, „gorących wyszukiwaniach” lub innych kluczowych linkach, w których produkt lub usługa prezentowana jest w widocznym miejscu i łatwo przyciąga uwagę użytkowników, a także nie mogą korzystać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w celu reklamowania treści dla nieletnich.
  3. Dostawcy produktów i usług internetowych muszą ustanowić i usprawnić mechanizmy wczesnego ostrzegania, zapobiegania, identyfikacji, monitorowania i przeciwdziałania cyberprzemocy.
  4. Dostawcy internetowych produktów i usług edukacyjnych skierowanych do małoletnich powinni dostosowywać je do cech rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zdolności poznawczych małoletnich w różnym wieku.

Ochrona danych osobowych nieletnich

Powyższa regulacja ponadto reguluje zasady ochrony danych osobowych osób nieletnich. Zgodnie z nowymi zasadami:

  1. Jeśli dostawcy usług sieciowych zapewniają osobom niepełnoletnim dostęp do informacji, komunikatorów internetowych i innych usług, powinni oni wymagać od osób niepełnoletnich lub ich opiekunów podania prawdziwych danych identyfikacyjnych.
  2. Dostawcy usług transmisji na żywo muszą ustanowić mechanizm dynamicznej weryfikacji informacji o tożsamości odbiorcy transmisji.
  3. Małoletni lub ich opiekunowie mogą żądać dostępu do danych osobowych małoletnich, ich kopiowania, poprawiania, uzupełniania lub usuwania.
  4. Podmioty przetwarzające dane osobowe powinny stosować zasadę minimalizacji danych, ściśle określać prawa dostępu do informacji i kontrolować odpowiedni zakres dostępu do danych osobowych małoletnich.
  5. Jeśli dane osobowe małoletniego wyciekną, zostaną naruszone lub utracone, podmiot przetwarzający dane osobowe powinien niezwłocznie podjąć działania na wypadek incydentu związanego z bezpieczeństwem danych osobowych, podjąć środki zaradcze i zgłosić incydent.
  6. Podmioty przetwarzające dane osobowe powinny przeprowadzać audyty zgodności w zakresie przetwarzania danych osobowych małoletnich we własnym zakresie lub powierzyć profesjonalnym instytucjom przeprowadzanie corocznych audytów zgodności.

Ustawa zawiera także przepisy dotyczące zmniejszania zjawiska uzależnienia od Internetu oraz gier komputerowych online.

Chiny proponują wielopoziomowy system przeciwdziałania naruszeniom danych

Ochrona nieletnich w Internecie priorytetem

Ustawa o ochronie nieletnich w cyberprzestrzeni opisuje pierwsze kompleksowe podejście do tej problematyki w Chinach, opracowane specjalnie w celu ochrony małoletnich w Internecie. Chińska młodzież tak jak inni ich rówieśnicy coraz więcej czasu spędza w Internecie, gdzie narażona jest na niebezpieczne lub uzależniające treści (pornografia, gry itp.). Ciekawą kwestią będzie jednak praktyczne wdrażanie przepisów przez dostawców i egzekwowanie tego prawa przez państwo.

Źródło (w j. chińskim):

https://www.pcpd.org.hk/misc/dpoc/newsletter164.html#mainland

 

Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies