GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Interaktywny tekst GDPR (RODO)

ROZDZIAŁ I – Przepisy ogólne (art.1-4)

ROZDZIAŁ II – Zasady (art.5-11)

ROZDZIAŁ III – Prawa osoby, której dane dotyczą (art.12-23)

Sekcja 1 – Przejrzystość oraz tryb korzystania z praw

Sekcja 2 – Informacje i dostęp do danych osobowych

Sekcja 3 – Sprostowanie i usuwanie danych

Sekcja 4 – Prawo do sprzeciwu oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach

Sekcja 5 – Ograniczenia

ROZDZIAŁ IV – Administrator i podmiot przetwarzający (art.24-43)

Sekcja 1 – Obowiązki ogólne

Sekcja 2 – Bezpieczeństwo danych osobowych

Sekcja 3 – Ocena skutków dla ochrony danych i uprzednie konsultacje

Sekcja 4 – Inspektor ochrony danych

Sekcja 5 – Kodeksy postępowania i certyfikacja

ROZDZIAŁ V – Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych (art.44-50)

ROZDZIAŁ VI – Niezależne organy nadzorcze (art.51-59)

Sekcja 1 – Niezależny status

Sekcja 2 – Właściwość, zadania i uprawnienia

ROZDZIAŁ VII – Współpraca i spójność (art.60-76)

Sekcja 1 – Współpraca

Sekcja 2 – Spójność

Sekcja 3 – Europejska rada ochrony danych

ROZDZIAŁ VIII – Środki ochrony prawnej, odpowiedzialność i sankcje (art.77-84)

ROZDZIAŁ IX – Przepisy dotyczące szczególnych sytuacji związanych z przetwarzaniem (art.85-91)

ROZDZIAŁ X – Akty delegowane i akty wykonawcze (art.92-93)

ROZDZIAŁ XI – Przepisy końcowe (art.94-99)

Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies