GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu

Pierwsza na rynku książka zawierająca kompleksowe omówienie problematyki przekazywania danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Publikacja to praktyczne kompendium wiedzy na tematy związane z przetwarzaniem danych osobowych w kontekście szeroko rozumianego zatrudnienia. Istotne kwestie omówione przez Autorów w książce to m.in.:

 • czynności sprawdzające przydatność kandydatów do pracy, np. background screening, weryfikacja niekaralności,
 • zasady przetwarzania danych w ramach zewnętrznej obsługi kadrowo- płacowej,
 • przeprowadzanie badań profilaktycznych.

Książka to:

 • jedyne na rynku kompendium wiedzy o wpływie RODO na przetwarzanie danych osobowych w kontekście zatrudnienia,
 • zbiór praktycznych komentarzy pozwalający na ocenę wykorzystywanych zasad przetwarzania danych osobowych,
 • zbiór modelowych rozwiązań, których implementacja zapewni zgodność przetwarzania danych z prawem zarówno unijnym, jak i krajowym,
 • instrument „wprowadzający” Czytelnika na pole ochrony danych osobowych pracowników odbywające się w ramach społeczeństwa cyfrowego,
 • przewodnik po niejasnej i skomplikowanej tematyce RODO,
 • wgląd na problemy i rozwiązania pojawiające się na gruncie ochrony danych osobowych w kontekście zatrudnienia po wejściu w życie RODO.

Dzięki publikacji Czytelnik dowie się, jakie ograniczenia wynikają z obowiązujących przepisów w zakresie:

 • stosowania monitoringu w miejscu pracy,
 • kontroli poczty elektronicznej,
 • korzystania z sieci Intranet,
 • wykorzystania nowoczesnych technologii,
 • postępowania z dokumentacją pracowniczą.

Ponadto w książce omówiono praktyczne problemy dotyczące współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi, jak również przetwarzania danych w związku z realizacją określonych obowiązków publicznoprawnych.

W książce zostały także przedstawione rozwiązania, jakie są obecnie możliwe do zastosowania w zakresie zgodnych z prawem transferów danych osobowych do tzw. państw trzecich, w szczególności pomiędzy podmiotami należącymi do grupy kapitałowej.

W książce Czytelnik znajdzie m.in. omówienie:

 • ogólnych definicji i zarysu systemu niezbędnych na polu oceny przetwarzania danych osobowych,
 • wpływu RODO na przetwarzanie danych związanych z zatrudnieniem,
 • praw i obowiązków podmiotów zaangażowanych w przetwarzanie danych osobowych w kontekście zatrudnienia w otoczeniu prawnym istniejącym po wejściu w życie RODO,
 • problematyki przetwarzania danych osobowych na etapie rekrutacji, w tym przesłanek dopuszczalności przetwarzania danych o niekaralności,
 • problematyki przetwarzania danych osobowych przez agencje zatrudnienia,
 • nowych technologii mających zastosowanie w przetwarzaniu danych osobowych pracowników,
 • problematyki udostępniania danych osobowych pracowników,
 • kwestii przetwarzania danych osobowych w związku z odpowiedzialnością porządkową pracownika,
 • kwestii przetwarzania danych osobowych w okolicznościach współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi w indywidualnych sprawach pracowniczych,
 • kwestii przetwarzania danych osobowych w okolicznościach współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi w ramach toku prowadzonego sporu zbiorowego,
 • problematyki przetwarzania danych osobowych w działalności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • dopuszczalnego zakresu przetwarzania danych osobowych dotyczących zdrowia,
 • zadań oraz uprawnień Inspektora Ochrony Danych,
 • międzynarodowego transferu danych osobowych,
 • problematyki bezpieczeństwa danych osobowych osób zatrudnionych, przestępstw przeciwko ochronie danych,
 • środków ochrony prawnej i sankcji nakładanych na podmioty naruszające przepisy RODO,
 • kwestii przetwarzania danych osobowych w postępowaniu porządkowym,
 • instrumentu w postaci prawa do bycia zapomnianym, jako przejawu ochrony sfery pracowniczej,
 • decyzji PUODO mających znaczenie dla przetwarzania danych osobowych w zatrudnieniu.

Dzięki tej książce Czytelnik dowie się:

 • jak wyglądają jego prawa i obowiązki jako przetwarzającego danego osobowe,
 • jaki jest zakres dopuszczalności przetwarzania danych osobowych w kontekście zatrudnienia,
 • jak wyglądają zasady transferu danych do krajów trzecich od dnia wejścia w życie RODO,
 • jakie sankcje wynikają z naruszenia przepisów RODO.
Udostępnij publikację:
Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu
Redaktorzy

dr Dominika Dörre-Kolasa

Autorzy

Paulina Bełzak, Kinga Ciosk, Magdalena Czaplińska, dr Michał Czarnecki, Edyta Jagiełło-Jaroszewska, dr r.pr. Iwona Jaroszewska-Ignatowska, Michalina Kaczmarczyk, dr Damian Karwala, mgr inż. Maciej Kołodziej, Izabela Kowalczuk-Pakuła, dr Ewa Kulesza, dr Arleta Nerka, r. pr. Tomasz Osiej, dr Marlena Sakowska-Baryła, Adrian Szutkiewicz, dr Damian Tokarczyk, dr Krzysztof Wygoda, Paulina Zawadzka-Filipczyk

Autorzy Omni Modo

r. pr. Tomasz Osiej
dr Michał Czarnecki

Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies