Zastosowane w organizacjach systemy zapobiegające wyciekowi danych powinny zapewniać poziom bezpieczeństwa adekwatny do wymagań oraz ryzyka, dając gwarancję, że ochrona przetwarzanych danych jest utrzymywana na jak najwyższym poziomie. Systemy te powinny być cyklicznie audytowane oraz dostosowywane do zmieniających się zagrożeń. Systemy powinny zapewniać ochronę danych między innymi w zakresie:

  • bezpieczeństwa baz danych oraz aplikacji webowych
  • przeciwdziałania utracie danych (system Data Loss Prevention (DLP) oraz wspomagania procesów klasyfikacji informacji
  • analizy i korelacji zdarzeń pochodzących z systemów przetwarzających dane

Systemy zapobiegające wyciekowi danych

System ochrony przed wyciekiem danych, minimalizujący ryzyko dostępu do poufnych informacji przez osoby nieuprawnione powinien składać się z kilku komplementarnych, zintegrowanych ze sobą rozwiązań: modułu klasyfikowania tworzonych treści, zabezpieczeń klasy DLP instalowanych na stacjach roboczych i na poziomie sieci oraz komponentów szyfrujących dyski twarde i nośniki pamięci. Dzięki takiemu podejściu możliwe jest przeciwdziałanie incydentom utraty danych, będących działaniami umyślnymi czy zupełnie przypadkowymi, wynikającymi z nieświadomości czy też nieuwagi użytkownika.

Najnowsze systemy DLP są kompleksowym rozwiązaniem zapobiegającym wyprowadzaniu własności intelektualnej, danych finansowych czy też osobowych, poprzez dowolne kanały przepływu informacji. Taki system powinien zapewniać całkowitą kontrolę nad danymi, które są przez użytkowników drukowane, modyfikowane przy wykorzystanie w  różnych aplikacjach, czy też przenoszone na nośnikach pamięci. Systemy DLP dodatkowo monitorują  i blokują przypadki wysyłania danych poufnych przez pocztę e-mail, pocztę w przeglądarce internetowej, aplikacje peer-to-peer, komunikatory internetowe, Skype oraz protokoły sieciowe, takie jak HTTP, HTTPS i FTP.

reklama

System DLP może być uruchomiony w postaci komponentów zabezpieczających poszczególne komputery organizacji, niezależnie od tego, gdzie się aktualnie znajdują, jak również w postaci modułów sieciowych, analizujących przepływ informacji w kluczowych punktach firmowej infrastruktury. Kiedy polityka ochrony danych jest spójna dla rozwiązań hostowych i sieciowych –znacznie upraszcza to obsługę i skuteczność całego systemu zabezpieczeń informatycznych.

Systemy do klasyfikacji dokumentów wprowadzają możliwość uzupełnienia mechanizmów automatycznego klasyfikowania dokumentów oraz poczty elektronicznej o nieocenioną w takich przypadkach wiedzę użytkownika, dotyczącą poufności tworzonych przez niego treści. Rozwiązania takie integrują się z aplikacjami Microsoft Office, wymuszając konieczność sklasyfikowania tworzonego dokumentu przed zapisaniem go na dysku komputera. Analogicznie system uniemożliwi wysłanie wiadomości pocztowej, jeżeli nie zostanie ona sklasyfikowana.

Większość polskich systemów do klasyfikacji dokumentów łatwo integruje się z rozwiązaniami klasy DLP i systemami zarządzającymi dostępem do plików (ERM) różnych producentów. Podobnie możliwe jest wykorzystywanie informacji o nadawaną przez system klasyfikacji w systemach typu web-proxy i innych rozwiązaniach monitorujących treść przesyłanych plików i wiadomości.

Rozszerzeniem systemu do ochrony przed wyciekiem danych są rozwiązania do szyfrowania dysków twardych oraz plików i pamięci przenośnych. Zapewniają one bezpieczne przenoszenie danych, bez ryzyka nieuprawnionego dostępu do nich w przypadku kradzieży lub zgubienia chronionego urządzenia. Rozwiązania te są zaprojektowane do wykorzystywania w zaawansowanych środowiskach informatycznych, umożliwiając wszechstronne zarządzanie i obsługę sytuacji awaryjnych (np. zgubienie hasła).

reklama

Więcej na stronie http://www.traffordit.pl/ www.dimsystem.pl oraz http://www.tukanit.pl/

Artykuł sponsorowany przez firmę DIM System Sp. z o.o.

Przeczytaj również: