GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Sąd zanegował praktyki popularnej pizzerii

Sąd zanegował praktyki popularnej pizzerii

Izba Społeczna hiszpańskiego Sądu Najwyższego (La Sala de lo Social del Tribunal Supremo) orzekła, że tzw. „Projekt Tracker” (Proyecto Tracker) – wprowadzony przez hiszpańską spółkę Telepizza S.A.U. – jest niezgodny z przepisami i narusza konstytucyjne prawa jednostki, w tym w szczególności prawo do prywatności. W założeniu tego programu, pracownicy spółki, którzy zajmowali się dowozem zamówień do klientów, zobowiązani byli we własnym zakresie zorganizować sobie urządzenie mobilne z dostępem do Internetu oraz zainstalować na tym urządzeniu dedykowaną aplikację w celu ułatwienia śledzenia ich geolokalizacji podczas realizowanych dostaw.

Pozew zbiorowy przeciwko spółce

Z opublikowanego komunikatu wynika, że postępowanie w tej sprawie zostało zainicjowane pozwem zbiorowym. Sąd w rozstrzygnięciu wskazał, że powództwo było uzasadnione i zobowiązał hiszpańską spółkę do zaprzestania stosowanych praktyk w zakresie funkcjonowania „Projektu Tracker”. W ocenie sądu, projekt biznesowy wprowadzony przez Telepizzę S.A.U. naruszał prawo do prywatności osób, które w ramach realizacji obowiązków pracowniczych, dostarczały zamówienia do klientów. Dodatkowo, sąd podkreślił, że spółka naruszyła zasadę proporcjonalności, ponieważ w świetle stanu faktycznego sprawy, mogła ona zastosować środki, które w mniejszym stopni ingerowałyby w prywatność pracowników.

Niedopuszczalne kary dla pracowników

Hiszpański Sąd Najwyższy uznał, że spółka nie przekazała swoim pracownikom odpowiednich informacji w zakresie wprowadzenia i funkcjonowania „Projektu Tracker”. Za niedopuszczalne uznał praktyki przedsiębiorcy polegające na karaniu pracowników za niedostosowanie się do wdrożonych rozwiązań, poprzez m.in. utratę wynagrodzenia wraz z rekompensatą za zakup urządzenia oraz zapewnienie łącza internetowego. Jednocześnie – jak podkreślił orzekający sąd – realizacja „Programu Tracker” była również niezgodna z wewnętrznymi regulacjami spółki dotyczącymi prowadzenia konsultacji z pracownikami.

Geolokalizacja co do zasady dopuszczalna

Sąd Najwyższy wskazał w swoim orzeczeniu, że wyrok co do zasady nie kwestionuje legalności zastosowania geolokalizacji do śledzenia dostarczenia zamówienia do klienta. W jego ocenie, nie można generalnie zaprzeczyć, że zastosowanie takich rozwiązań jest niezgodne z prawem, w szczególności w obecnych – pandemicznych – czasach, gdzie system obsługi klientów na odległość mocno się rozwinął, a przedsiębiorcy poszukują nowych rozwiązań. Sąd Najwyższy wskazał jednak, że mechanizmy zastosowane przez Telepizzę S.A.U. są niezgodne z prawem. System wdrożony przez spółkę nie gwarantował bowiem w odpowiednim zakresie ochrony konstytucyjnych praw jednostki, w tym w szczególności prawa do prywatności. W ocenie sądu orzekającego, przedsiębiorca mógł zastosować mniej inwazyjne sposoby ingerencji w prywatność pracowników.

Współpraca jest niezbędna

Hiszpański sąd wskazał, że pracodawca i pracownicy powinni wspólnie ustalać warunki funkcjonowania w przedsiębiorstwie tego typu rozwiązań. Niestety, w przedmiotowej sprawie zabrakło takich ustaleń. Spółka jednostronnie podjęła decyzję o wprowadzeniu „Projektu Tracker”, a następnie zaczęła wyciągać negatywne konsekwencje wobec pracowników, którzy się do niego nie dostosowali. Zapłata dostawcom określonych rekompensat za zakup i zagwarantowanie funkcjonowania urządzenia do obsługi aplikacji Telepizzy – w ocenie sądu – nie usprawiedliwia w żadnym razie tak daleko posuniętej ingerencji w ich prywatność.

 

Źródło:

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-confirma-la-nulidad-del-proyecto-de-Telepizza-que-obliga-a-los-repartidores-a-aportar-su-movil-personal-para-su-geolocalizacion

 

Autor: Redakcja
Udostępnij publikację:
Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter