GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Przekazywanie danych do USA ponownie pod znakiem zapytania – część I

Przekazywanie danych do USA ponownie pod znakiem zapytania – część I

Część I

Niespełna tydzień temu (16 lipca br.) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał orzeczenie w głośnej sprawie Data Protection Commissioner przeciwko Facebook Ireland Ltd. i Maximilian Schrems (C-311/18). Wyrok jest przełomowy. TSUE uznał bowiem za nieważną decyzję wykonawczą Komisji Europejskiej (2016/1250) z 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. Mówiąc prościej, TSUE zakwestionował w tym wyroku tzw. Tarczę Prywatności (Privacy Shield) jako podstawę do transferu danych osobowych z UE do USA. Orzeczenie w tej sprawie wprowadza duże zamieszanie w tym zakresie i rodzi ogromne obawy m.in. przedsiębiorców z UE i USA. Obawy te są w pełni uzasadnione. Od dnia publikacji wyroku Tarcza Prywatności nie może bowiem de facto stanowić podstawy prawnej do przekazywania danych osobowych do USA. Warto zauważyć, że na dzień wydania wyroku przez TSUE z Tarczy Prywatności korzystało niemal 5400 podmiotów, zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego (pełna lista podmiotów jest dostępna pod adresem https://www.privacyshield.gov/list).

Treść całego artykułu znajduje się tutaj

Autor: Redakcja
Udostępnij publikację:
Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter