GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych
12 lutego 2020

Badanie pracownika alkomatem – pracodawcy nadal w niepewności

Badanie pracownika alkomatem – pracodawcy nadal w niepewności

Rygorystyczna interpretacja przepisów nie pozwala na samodzielne badanie stanu trzeźwości  pracowników przez pracodawców. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) podjęło prace analityczne i zwróciło się do Przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego z prośbą o uwzględnienie tego problemu w pracach Rady.

Gdzie jesteśmy

Na łamach GDPR.pl prezentowaliśmy już krytyczne stanowisko [1] wobec opinii Prezesa UODO popartej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej [2] wskazującej na brak możliwości samodzielnego badania alkomatem pracowników przez pracodawców. W opinii organu podkreślono, iż zasady, na jakich można przeprowadzić badanie trzeźwości pracownika określa art. 17 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Zgodnie z  interpretacją urzędów stan trzeźwości pracowników można więc sprawdzać, ale tylko wtedy, gdy łącznie są spełnione dwa warunki:

  • badanie odbywa się na żądanie kierownika zakładu pracy, osoby przez niego upoważnionej lub pracownika, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że spożywał alkohol w czasie pracy lub stawił się do niej w stanie po użyciu alkoholu…

Dalsza część artykułu znajduje się tutaj

Udostępnj publikację:
Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter