GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

100 tys. zł kary dla Ministra Zdrowia za ujawnienia danych o zdrowiu pacjenta

Autor: Redakcja
Udostępnij publikację:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył administracyjną karę pieniężną w wysokości 100 tysięcy złotych na Ministra Zdrowia za naruszenie prywatności poprzez ujawnienie informacji dotyczących stanu  konkretnej osoby.

100 tys. zł kary dla Ministra Zdrowia za ujawnienia danych o zdrowiu pacjenta

Kontekst decyzji

Ówczesny Minister Zdrowia Adam Niedzielski, pełniąc rolę administratora danych przechowywanych w elektronicznym systemie ministerstwa, pozyskał informacje o stanie zdrowia lekarza, które następnie opublikował na jednym z serwisów społecznościowych. Treść wpisu zawierała informację o lekarzu, który wystawił sobie receptę na lek z kategorii psychotropowych. W rezultacie Minister Zdrowia bez podstawy prawnej  upublicznił jego dane dotyczące stanu zdrowia. W wyniku tego naruszenia sam minister podał się do dymisji.

 

Przejęcie obowiązków IOD

Naruszenie

Po przeprowadzeniu procedury administracyjnej Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wydał decyzję, w ramach której nałożył na Ministra Zdrowia administracyjną karę finansową w wysokości 100 tysięcy złotych. Prezes UODO stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 1 RODO poprzez bezprawne przetwarzanie danych osobowych, w tym danych szczególnej kategorii oraz ich bezpodstawne upublicznienie na platformie X (dawniej Twitter). Ponadto PUODO stwierdził naruszenie art. 24 ust. 1, art. 25 ust. 1 oraz art. 32 ust. 1 i 2 RODO polegające na niezastosowaniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które zapewniają poziom bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych przy użyciu elektronicznego systemu wystawiania recept. Dodatkowo PUODO stwierdził, że Minister Zdrowia naruszył art. 34 ust. 2 w związku z art. 33 ust. 3 RODO, gdyż nie przedstawił osobie, której dane dotyczą informacji o możliwych konsekwencji naruszenia ochrony danych osobowych oraz opisu środków zastosowanych lub proponowanych przez administratora w celu zaradzenia naruszeniu.

Pierwsza kara za naruszenie przepisów RODO!

Sam PUODO przy ustalaniu kary wziął pod uwagę celowość naruszenia oraz brak skutecznych działań ze strony administratora po zaistnieniu incydentu. Pomimo usunięcia wpisu z mediów społecznościowych, nie podjęto żadnych kroków, takich jak przeprosiny wobec lekarza, wyrażenie ubolewania czy publicznego przyznania się do błędu.  W związku z tym Prezes UODO nałożył na ministra karę w wysokości 100 tys. zł, co jak podkreślił zastępca PUODO, jest najwyższą możliwą karą dla podmiotu publicznego w tej sytuacji.

Kto odpowiada organ, czy obywatel?

Oddzielną kwestią, która zajął się UODO było ustalenie, jak skategoryzować zachowanie Adama Niedzielskiego. Część ekspertów uważała, że działał on jako obywatel, a nie jako organ władzy publicznej, czyli Minister Zdrowia. Sam UODO ustalił, że Minister Zdrowia jest administratorem ujawnionych danych, jako instytucja posiadająca uprawnienia umożliwiające dostęp do informacji przetwarzanych w danym systemie w ściśle określonych sytuacjach i dla wyznaczonych celów. Ujawnienie danych lekarza było niezgodne z przepisami RODO i krajowymi regulacjami szczególnymi, za przestrzeganie których Minister Zdrowia ponosi odpowiedzialność jako administrator danych.

W związku z tym to niestety Ministerstwo Zdrowia będzie musiało zapłacić karę, a były już minister nie zapłaci ani złotówki.

Analiza ryzyka – czyli o co tyle hałasu?

Dane pacjentów wolne od polityki

Chęć wykorzystania swoich uprawnień do ujawniania danych o zdrowiu konkretnej osoby, w celu walki politycznej, została słusznie karana. Brak stanowczej decyzji UODO mógłby doprowadzić do rozluźnienia standardów ochrony danych osobowych w administracji publicznej. Jednakże sama decyzja UODO nie stwierdza jedynie dokonanie naruszenia przez jego sprawcę, a odpowiedzialność całego resortu.

 

Źródło: https://www.uodo.gov.pl/decyzje/DKN.5131.32.2023

 

Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies