GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych
17 stycznia 2022

Co to jest przetwarzanie danych osobowych?

Z tematyką RODO bardzo silnie związane są dane osobowe, a w szczególności ich przetwarzanie. Aby dowiedzieć się, czym jest przetwarzanie danych osobowych należy więc przede wszystkim sięgnąć do definicji z rozporządzenia.

Co to jest przetwarzanie danych osobowych?

Definicja z RODO

Według RODO przetwarzanie „oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak:

 • zbieranie,
 • utrwalanie,
 • organizowanie,
 • porządkowanie,
 • przechowywanie,
 • adaptowanie lub modyfikowanie,
 • pobieranie,
 • przeglądanie,
 • wykorzystywanie,
 • ujawnianie poprzez przesłanie,
 • rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie,
 • dopasowywanie lub łączenie,
 • ograniczanie,
 • usuwanie lub niszczenie.”

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu

Zgodnie z RODO przetwarzanie danych osobowych, to zatem wszystkie operacje, którym poddawane są dane osobowe aż do momentu ich usunięcia czy zniszczenia To także te niezautomatyzowane, ręczne, takie jak zniszczenie dokumentów zawierających dane osobowe w niszczarce do papieru. Należy jednak zaznaczyć, że RODO „nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych przez osobę fizyczną w ramach działalności czysto osobistej czy domowej”. Zatem przetwarzane danych osobowych w ramach działalności niezawodowej i niekomercyjnej nie podlega pod RODO.

Niedopuszczalne przetwarzanie danych – odpowiedzialność karna

Czy można ograniczyć przetwarzanie danych osobowych?

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądać ograniczenia  ich przetwarzania w kilku przypadkach enumeratywnie wymienionych w RODO. Zatem:

 1. Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.
 2. Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
 3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Autorką artykułu jest Zuzanna Osiej

 

Udostępnij publikację:

Pozostałe artykuły


25 października 2022

11 października 2022

4 października 2022

29 września 2022
Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies