GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy a ochrona danych osobowych

Udostępnij publikację:
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy a ochrona danych osobowych

Co zmienia w obszarze ochrony danych niedawno przyjęta ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy? Na co szczególnie zwrócić uwagę? Poniżej znajduje się krótka lista najważniejszych naszym zdaniem rozwiązań. Nie jest ona oczywiście wyczerpująca, ale może być wstępem do lektury ustawy.  Należy pamiętać, że osoby objęte ustawą wraz z osiedleniem się na terytorium Polski stają się polskimi rezydentami i podlegają ochronie przewidzianej w RODO.

  1. Nowy katalog osób uprawnionych do posiadania numeru PESEL

Odmiennie od innych cudzoziemców, osoby, które wjechały bezpośrednio do Polski z Ukrainy mogą ubiegać się o nadanie numeru PESEL, który następnie będzie pomagał w komunikacji z organizacjami.

  1. Uchodźca pracownikiem

Ustawa w sposób odmienny reguluje możliwość podejmowania pracy przez uchodźców ukraińskich na terenie Polski. Jak przewiduje wykonywanie pracy będzie możliwe o ile podmiot powierzający wykonywanie pracy powiadomi odpowiedni powiatowy urząd pracy.

  1. Opieka prawna nad przybyłymi dziećmi

Nie wszystkie dzieci, które przybywają do Polski posiadają swoich prawnych opiekunów, aby uregulować ich sytuację prawną i umożliwić im funkcjonowanie na terenie Polski zgodnie z ich potrzebami w ustawie znajdziemy ścieżkę w jaki sposób ustanowić opiekuna tymczasowego nad dzieckiem.

  1. Refundacja dla szkół wyższych

Szkoły wyższe powinny dokładnie przeanalizować nową ustawę w związku z możliwością refundacji usług edukacyjnych, która może nastąpić na wniosek uczelni w przypadku przyjęcia na studia w Polsce osób, które wcześniej studiowały na terytorium Ukrainy.

  1. Nadawanie prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty

Ustawa wprowadza również możliwość nadania numeru prawa wykonywania zawodu na wniosek lekarza lub lekarza dentysty, który otrzymał wpis do rejestru lekarzy tymczasowo i okazjonalnie wykonujących zawód. W zakresie usług telekomunikacyjnych ustawa umożliwia ustalenie tożsamości uchodźcy ukraińskiego na podstawie innego dokumentu podróży niż paszport.

Obok całkiem nowych rozwiązań, które wymieniono powyżej ustawa wprowadza również szereg zmian w już obowiązujących aktach prawnych. Lektura tego aktu prawnego i zastosowanie jej postanowień w swojej organizacji to dopiero początek. Powinniśmy pamiętać chociażby o aktualizacji ryzyk, które mogą ulec zmianie w związku z przyjęciem nowej ustawy i np. zmianą zakresu przetwarzanych danych czy aktualizacji rejestru czynności. Jak zaznaczyliśmy na początku lista nie jest wyczerpująca.

Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies