GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Artykuły na temat: zgoda

O błędach wynikających z interpretacji przepisów RODO napisano już bardzo dużo. Można nawet powiedzieć, że o RODO absurdach, bo tak je potocznie…

18 września 2019
Bez wątpienia znajdujemy się w chwili obecnej w bardzo trudnym okresie dla każdego przedsiębiorcy w związku z przetwarzaniem przez niego danych osobowych.…

29 października 2017
Intensywne prace Grupy Roboczej art. 29, pod przewodnictwem Isabelle Falque-Pierrotin zaowocowały wydaniem opinii, dotyczącej przetwarzania danych osobowych w pracy. Stanowi ona uzupełnienie…

17 sierpnia 2017
Problematyka zgody dziecka na przetwarzanie danych osobowych jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych i dyskutowanych kwestii na gruncie GDPR. Poniższa analiza ma za…

3 lipca 2017
Jednym z najistotniejszych tematów, które zajmują obecnie biznes jest udzielenie odpowiedzi na pytanie czy zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażone na gruncie…

23 czerwca 2017
Do końca marca podmioty biznesowe oraz osoby fizyczne mogą zgłaszać uwagi do przewodnika – instrukcji po GDPR (GDPR consent guidance), udostępnionego do…

21 marca 2017
W obszarze przetwarzania danych w związku z zatrudnieniem kraje członkowskie Unii Europejskiej na podstawie art. 88 GDPR będą mogły wprowadzać własne regulacje. Ponieważ…

2 grudnia 2016
Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter