GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Wizerunek dzieci w szkole – co warto wiedzieć

Udostępnij publikację:

Początek roku szkolnego jest dobrą okazją, aby omówić problematykę ochrony wizerunku dzieci w szkole.

Wizerunek dzieci w szkole – co warto wiedzieć

Podstawa przetwarzania

Wizerunek podlega ochronie jako dana osobowa. Zgodnie z art. 8 RODO przetwarzanie danych osobowych dziecka do 16 lat wymaga wyrażenia zgody osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem. Powyżej 16 lat dziecko same może wyrazić taką zgodę. Widać więc, że aby szkoła mogła publikować zdjęcia uczniów np. na stronie internetowej musi uzyskać odpowiednią zgodę. Zgoda powinna być wyraźna i niedorozumiana. Zgoda taka jest zarazem zgodą na rozpowszechnianie wizerunku wskazaną w art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Szkoła równocześnie powinna spełnić obowiązek informacyjny oraz poinformować o możliwości wycofania zgody. Obowiązkiem administratora danych (szkoły) jest zadbanie o zgodność jego działań z zasadami przetwarzania danych osobowych określonymi w art. 5 RODO oraz znajomość warunków wyrażenia zgody określonych w art. 7 RODO. Administrator ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów i musi być w stanie wykazać ich przestrzeganie („rozliczalność”).

Zdjęcia z eventów – rozpowszechnianie wizerunku

Kiedy zgoda nie jest konieczna?

Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej (art. 81 ust. 1). Rozpowszechnianie wizerunku nie wymaga zgody, jeśli jest elementem przedstawionej całości, np. imprezy publicznej, zgromadzenia. Jeśli więc na zdjęciu są dzieci, które stanowią jedynie szczegół całości, to szkoła nie potrzebuje zgody na rozpowszechnianie takiego zdjęcia. Zdjęcia pojedynczych uczniów, czy nawet niewielkich, ale rozpoznawalnych grupek – będą takiej zgody wymagały.

 

Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies