GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Jak zweryfikować wiek dziecka? Czy ktoś przyjdzie nam z pomocą?

Autor: Redakcja
Udostępnij publikację:

Świadczysz usługi z zakresu społeczeństwa informacyjnego? Kierujesz swoje usługi bezpośrednio do dzieci? Opierasz przetwarzanie ich danych na zgodzie? W jaki sposób weryfikujesz ich wiek? Skąd wiesz, że może ono wyrazić samodzielnie zgodę, a nie jest wymagana zgoda lub aprobata rodzica lub opiekuna dziecka? A może powinna to być zgoda obojga opiekunów?

Jak zweryfikować wiek dziecka? Czy ktoś przyjdzie nam z pomocą?

Rozsądne starania czyli co?

Administrator świadczący wspomniane usługi jest zobowiązany do podejmowania starań by zweryfikować wiek dziecka, a w razie konieczności móc zweryfikować czy zgodę wyraził rodzic. Wiele podmiotów, a może większość swoją weryfikację opiera na oświadczeniu użytkownika, że ukończył on wymagany wiek aby móc samodzielnie wyrazić zgodę. Czy to wystarczy? Jak się zabezpieczyć przed roszczeniami?

Zdaniem francuskiego organu ochrony danych takiego działania (oparcia na oświadczeniu dziecka) nie można nazwać weryfikacją wieku. Jest to dalece niewystarczające. CNIL wskazuje, że stosowanie narzędzi, które do weryfikacji wieku korzystałyby z mechanizmów uprzednich identyfikacji nieletnich nie można uznać za zgodne z przepisami dot. ochrony danych osobowych. Jak również niewłaściwym będzie zbieranie dokumentów tożsamości użytkowników i weryfikacja wieku przy ich wykorzystaniu, czy szacowanie wieku na podstawie analizy historii przeglądarki. Zatem jak to robić?

Kolejne próby z biometrią w szkole

Jak weryfikować?

Większość dostępnych narzędzi do mechanizmów weryfikacji wieku jest sprzeczna z zasadami ochrony danych. W sposób opisowy organ wskazał, że aby mechanizm był zgodny musi opierać się na takich zasadach jak: proporcjonalność, minimalizacja danych, prostota przyjętego rozwiązania, solidność oraz możliwość ich standaryzacji oraz umożliwienia interwencji strony trzeciej.

ICO otacza specjalną ochroną dane osobowe dzieci

Czy ktoś przychodzi z pomocą?

Jak wielkim problem jest weryfikacja wieku użytkowników może wskazywać fakt, że nie tylko francuski organ podejmuje ten temat. W Wielkiej Brytanii trwają prace nad opracowaniem właściwego mechanizmu kontroli wieku. W Niemczech przyjęto wykaz narzędzi, które spełniają wymogi prywatności. A Komisja Europejska sfinansowała prace nad narzędziem, które ma pozwolić na weryfikację wieku oraz zgody wyrażonej przez rodzica zgodnie z przepisami obowiązującymi w Unii. Prace nad tym projektem mają zakończyć się pod koniec 2022 r.

Więcej na ten temat: https://iapp.org/news/a/age-verification-and-data-protection-far-more-difficult-than-it-looks/

 

 

 

Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies