GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Ruszyły kontrole PUODO

Ruszyły kontrole PUODO

W sierpniu bieżącego roku Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zapowiedział, że w ramach kontroli sprawdzi przestrzeganie przepisów RODO na podstawie wniesionych skarg i zgłoszonych naruszeń. Kontrole ruszyły, i to szybciej niż się spodziewano.

Jak obecnie wygląda status kontroli przeprowadzonych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych? Z informacji przekazanych nam przez Urząd wynika, że na dzień 22 listopada 2018 r. przeprowadzonych zostało 30 kontroli, a w przypadku dwóch podmiotów kontrole wciąż są w toku. Organ wskazuje również, że żadna z przeprowadzonych kontroli nie zakończyła się nałożeniem administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 83 RODO. Kontrole zostały przeprowadzone zarówno w podmiotach publicznych jak i prywatnych:

  • w urzędach miast, gdzie zakres kontroli dotyczył monitoringu oraz rejestrów mieszkańców,
  • w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych – tu zakresem kontroli objęto monitoring i legalność przetwarzania danych osobowych,
  • w podmiotach medycznych (zakres: rejestr dawców krwi),
  • oraz w szkołach podstawowych (zakres kontroli: monitoring, zabezpieczenie dokumentacji papierowej).

Uwaga na RODO – oszustów!

Przypominamy, że w ostatnim czasie do przedsiębiorców i administratorów zgłaszają się fałszywi kontrolerzy podający się za inspektorów UODO. Apelujemy o ostrożność . Tożsamość kontrolera można zweryfikować, dzwoniąc pod numer urzędu zamieszczony na stronie internetowej Urzędu.

Autor: Redakcja
Udostępnj publikację:
Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach