GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Rejestr decyzji w ramach współpracy One-Stop-Shop

Autor: Redakcja
Udostępnij publikację:
Rejestr decyzji w ramach współpracy One-Stop-Shop

Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) poinformowała na swojej stronie internetowej o opublikowaniu nowego rejestru decyzji wydanych przez unijne organy nadzorcze ds. ochrony danych osobowych w ramach tzw. współpracy One-Stop-Shop (art. 60 RODO). Rejestr ten zawiera bardzo dużo cennych informacji dotyczących współpracy unijnych regulatorów w zakresie efektywnego egzekwowania przepisów RODO.

RODO wymaga współpracy

Zgodnie z RODO, organy nadzorcze mają obowiązek współpracować w sprawach obejmujących transgraniczne przetwarzanie danych osobowych. Celem tych działań – zwanych współpracą One-Stop-Shop – jest zapewnienie spójnego stosowania przepisów o ochronie danych osobowych w UE. W ramach tej procedury wiodący organ nadzorczy (mówiąc najprościej – organ nadzorczy, który najbardziej jest związany z daną sprawą, np. ze względu na siedzibę administratora), przygotowuje projekt decyzji w sprawie i współpracuje w tym zakresie z innymi zaangażowanymi organami nadzorczymi w celu wypracowania wspólnego – spójnego – stanowiska. Procedura tej współpracy jest określona w art. 60 RODO.

Rejestr EROD

Zgodnie z informacjami zawartymi w rejestrze opublikowanym przez EROD, do początku czerwca br. organy nadzorcze UE wydały 110 ostatecznych decyzji w ramach współpracy One-Stop-Shop. Rejestr umożliwia dostęp do pełnej treści tych rozstrzygnięć oraz ich streszczeń w języku angielskim. Co ciekawe, zawarte w nim informacje zostały oficjalnie potwierdzone przez zainteresowane organy nadzorcze, z czym wiąże się m.in. gwarancja ich zgodności z ustawodawstwem poszczególnych państw członkowskich.

Analiza opublikowanych decyzji wskazuje, że większość rozpatrywanych naruszeń wynikało z nieodpowiedniego przygotowania administratorów do wdrożenia RODO. W głównej mierze sprawy dotyczyły nieprawidłowości w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą, takich jak np. prawo dostępu do danych, prawo do ich usunięcia, czy też prawo do wniesienia sprzeciwu. Niektóre rozstrzygnięcia dotyczą również kwestii naruszenia bezpieczeństwa danych, czy też nieodpowiedniego wywiązania się z realizacji obowiązku informacyjnego.

W większości łagodne sankcje

Co ciekawe, w przypadku większości z opublikowanych decyzji organy nadzorcze stosowały łagodne sankcje wobec administratorów lub nawet odstępowały od stwierdzenia naruszeń. Wiele z tych postępowań kończyło się upomnieniami lub nakazami w zakresie usunięcia stwierdzonych uchybień. Taka sytuacja spowodowana była przede wszystkim aktywną współpracą administratorów z organami nadzorczymi i wykazaniem przez nich gotowości do niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Analiza opublikowanych decyzji pokazuje także, że regulatorzy rzadko decydowali się na nałożenie kary pieniężnej w tych sprawach. W nielicznych przypadkach organy nadzorcze nałożyły jednak kary znacznej wysokości (sięgające nawet 2,5 % rocznego obrotu administratora). Podyktowane to było stwierdzeniem w poszczególnych przypadkach naruszenia przez administratora licznych zasadniczych przepisów RODO.

Z pewnością trzeba stwierdzić, że rejestr decyzji opublikowany przez EROD jest cennym źródłem wiedzy dla praktyków zajmujących się zagadnieniem ochrony danych osobowych. Można w nim odnaleźć bardzo wiele przydatnych informacji w zakresie zarówno praktyki stosowania przepisów o ochronie danych osobowych przez poszczególne organy nadzorcze UE, jak i praktycznego zastosowania procedury współpracy One-Stop-Shop.

 Rejestr EROD dostępny jest pod adresem:

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/consistency-findings/register-for-article-60-final-decisions_en

Źródła:

https://uodo.gov.pl/pl/138/1574

https://edpb.europa.eu/news/news/2020/edpb-publishes-new-register-containing-one-stop-shop-decisions_en

 

Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies