GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Regulacja sztucznej inteligencji w Chinach

Autor: Redakcja
Udostępnij publikację:

Wraz z rozwojem sztucznej inteligencji, coraz więcej krajów zaczyna tworzyć własne regulacje dotyczące AI, rozwoju i kontroli nad nią. Dla Chin, tak jak dla reszty świata, pojawienie się takich generatywnych sztucznych inteligencji jak ChatGPT, wiąże się z intensyfikacją działań mających na celu regulację tej technologii.

Regulacja sztucznej inteligencji w Chinach

Sztuczna inteligencja w Chinach

W Chinach kwestia konieczności regulacji sztucznej inteligencji po raz pierwszy zaczęła się pojawiać się od 2019 r.  Wtedy wystartowała tam aplikacja do zamiany twarzy, która wywołała poważne obawy dotyczące prywatności, ponieważ zawierała funkcje rozpoznawania  i odtwarzania ludzkich wizerunków bez zgody ich właścicieli. Celebryci i inne znane osoby padły ofiarą licznych kampanii deepfake, które wywołały publiczne skandale i szeroką dyskusję w chińskim społeczeństwie na temat potencjału technologii do destabilizacji porządku politycznego lub szerzenia dezinformacji.

Sztuczna Inteligencja (AI) oczami organów nadzoru

Początki regulacji

Sztuczna inteligencja na początku nie była przedmiotem zainteresowania chińskich władz. Do 2020 r. obszar nowych technologii był w głównej mierze pozostawiony sam sobie. W sierpniu 2020 r. kluczowe organy administracyjne (w tym Chińska Administracja Cyberprzestrzeni – CAC – oraz Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacyjnych) wspólnie wydały „Wytyczne dotyczące budowy krajowego systemu standardów sztucznej inteligencji nowej generacji 2020”, w których określono osiem aspektów strukturalnych systemu standardów sztucznej inteligencji w celu kierowania tworzeniem ram technicznych. Obejmują one podstawowe kwestie, takie jak platformy oprogramowania i sprzętu, kluczowe technologie obszarowe i zastosowania przemysłowe, ale także zasady regulacyjne, takie jak bezpieczeństwo i etyka AI. Celem tych wytycznych było przygotowanie komitetów technicznych do zdobycia wiedzy z pierwszej ręki na temat działania technologii AI i wydawania oddolnych standardów sektorowych.

W następnym kroku Krajowy Komitet Techniczny ds. Standaryzacji Bezpieczeństwa Informacji (TC260) opracował kilka krajowych norm dotyczących uczenia maszynowego i etyki algorytmów. Ponadto odrębny organ normalizacyjny TC28 (tj. Krajowy Komitet Techniczny ds. Standaryzacji Technologii Informacyjnych) sformułował własne normy związane ze sztuczną inteligencją, w tym kodeks postępowania (GB/T 42755-2023) dotyczący etykietowania i adnotowania danych wejściowych w modelach uczenia maszynowego.

Te normy i kodeks nie były jednak wiążące i firmy mogły do nich dowolnie przystępować. Ten stan rzeczy zmienił się jednak wraz z wejściem w życie trzech nowych regulacji.

Przejęcie obowiązków IOD

Reklama_przejecie_obowiązków IOD

Regulacje sztucznej inteligencji

W ciągu ostatnich kilku lat CAC ogłosił obowiązkowe przepisy dotyczące konkretnych technologii, które te regulacje drastycznie zmieniły krajobraz zarządzania sztuczną inteligencją w Chinach. Trzy najważniejsze z nich to:

 1. The Internet Information Service Algorithmic Recommendation Management Provisions 2021 (Przepisy dotyczące algorytmów rekomendacji 2021, obowiązujące od 1 marca 2022 r.).
 2. The Internet Information Service Deep Synthesis Management Provisions 2022 (przepisy dotyczące głębokiej syntezy z 2022 r., obowiązujące od 1 stycznia 2023 r.).
 3. The Measures for the Management of Generative Artificial Intelligence Services 2023 (2023 Generative AI Measures, obowiązujące od 15 sierpnia 2023 r.).

Przepisy te uzupełniają i rozszerzają inne obowiązujące obecnie zasady, z którymi wiążą się technologie AI, takie jak te związane z moderowaniem treści, własnością intelektualną i cyberbezpieczeństwem. Ważnym aspektem tych regulacji jest indywidualne podejście chińskich organów regulacyjnych do tych technologii. Każda z obecnie obowiązujących regulacji koncentruje się na wybranym obszarze. Na przykład, przepisy dotyczące algorytmów rekomendacji z 2021 r. mają wąskie zastosowanie do usług, które przesyłają i zamawiają treści lub rekomendują użytkownikom za pomocą algorytmów, podczas gdy środki dotyczące generatywnej sztucznej inteligencji z 2023 r. są ukierunkowane na usługi, które mogą automatycznie tworzyć tekstowe dane wyjściowe podobne do ludzkich.

Osiągnięto porozumienie w sprawie AI Act

Trzy filary

Chińskie ramy zarządzania sztuczną inteligencją obejmują wzajemnie powiązane, ale odrębne kwestie prawne związane z zastosowaniem sztucznej inteligencji, są to:

 1. Treści i informacje generowane i rozpowszechniane online.
 2. Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych.
 • Wykorzystanie algorytmów do podejmowania decyzji dotyczących osób fizycznych.

Kontrola treści

Pierwszy filar dotyczy wykorzystywania technologii sztucznej inteligencji do tworzenia, powielania i publikowania treści promowanych przez państwo, jednocześnie zakazując rozpowszechniania nielegalnych i niepożądanych informacji. Niektóre wymagania związane z tym filarem obejmują:

 1. Dodawanie etykiet w celu identyfikacji treści generowanych przez technologię głębokiej syntezy.
 2. Przeprowadzanie oceny bezpieczeństwa i składanie wniosków do CAC.
 3. Publikowanie informacji dotyczących przejrzystości usług AI.
 4. Ustanowienie wewnętrznych zasad identyfikacji i usuwania nielegalnych treści.

Chiny z kompleksową regulacją ochrony danych osobowych

Ochrona danych

Drugi filar związany jest z ochroną danych osobowych. Organizacje, wykorzystujące sztuczną inteligencję, która pracuje na danych osobowych, muszą mieć podstawę prawną i w razie potrzeby uzyskać zgodę (w tym oddzielną zgodę, jeśli ma to zastosowanie) na wykorzystanie danych osobowych zgodnie z chińską ustawą o ochronie danych osobowych. Ponadto spółki muszą:

 1. Zapewnić użytkownikom możliwości wyboru lub usunięcia tagów użytkownika, które są specyficzne dla ich cech osobistych, do wykorzystania w algorytmicznych usługach rekomendacji, w tym do umieszczania reklam behawioralnych lub spersonalizowanych treści.
 2. Spółki muszą również terminowo obsługiwać wnioski osób fizycznych, takie jak wnioski o dostęp, wykonanie kopii, zmianę, uzupełnienie lub usunięcie ich danych osobowych.
 3. Spółki muszą przestrzegać zasad legalności, szczerości, przejrzystości i odpowiedzialności.

Dowiedz się więcej: https://ombridges.com.cn/

OM Bridges - współpraca-polsko-azjatycka

Zarządzanie algorytmami

Trzeci filar dotyczy zarządzania algorytmami wykorzystywanymi przez sztucznej inteligencje. Podczas gdy zarówno zarządzanie treścią, jak i ochrona danych wiążą się z wykorzystaniem algorytmów, chińskie ramy zarządzania sztuczną inteligencją w wyjątkowy sposób wyodrębniają zarządzanie algorytmiczne jako odrębny element regulacyjny. Kluczowe znaczenie ma tutaj potrzeba zapewnienia przez organizacje bezpieczeństwa, etyczności i przejrzystości algorytmów, które są tworzone i szkolone. Wymagania będą się różnić dla różnych typów algorytmów, ale firmy muszą co najmniej zapewnić, że ich usługi nie dyskryminują osób fizycznych ze względu na dane szczególne. Ponadto spółki muszą przeprowadzać oceny bezpieczeństwa dla niektórych algorytmów (tj. tych związanych z generatywną sztuczną inteligencją) i przekazywać informacje o algorytmach do CAC.

Nadchodzi chiński AI Act?

Jak na razie w Chinach nie uchwalono odpowiednika europejskiego AI Act. Jednakże chińscy ustawodawcy wskazali w planie prac legislacyjnych Rady Państwa na 2023 r., że w nadchodzących latach planują uchwalić kompleksową regulację poświęconą sztucznej inteligencji. Zapewne część przepisów będzie wzorowana na standardach wypracowanych w Europie.

Źródło:

https://www.twobirds.com/en/insights/2024/china/ai-governance-in-china-strategies-initiatives-and-key-considerations

 

Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies