GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Problemy IOD według szwedzkiego organu nadzoru

Autor: Redakcja
Udostępnij publikację:

Szwedzki organ nadzoru opublikował wyniki ankiety rozesłanej do ponad 800 inspektorów ochrony danych. O co pytano IOD w ankiecie oraz jakie płyną z niej wnioski?

Problemy IOD według szwedzkiego organu nadzoru

Czas na obowiązki Inspektora Ochrony Danych

Aby skutecznie wypełniać swoją funkcję IOD powinien mieć  taką ilość czasu, aby mógł odpowiednio wykonywać swoje zadania. W ankiecie wskazano, że tylko połowa IOD czuje, że posiada na to wystarczająco dużo czasu. 4 na 10 ankietowanych wskazało, że dysponują mniej niż 40% czasu z całości ich obowiązków, który jest dedykowany do pełnienia funkcji. 25% IOD brakuje z góry  wyznaczonego czasu przeznaczonego na kwestie ochrony danych. 7 na 10 ankietowanych czuje, że otrzymują odpowiednie szkolenia i możliwość rozwoju umiejętności.

[1]

Problemy z zarządem

W celu skutecznej i ciągłej ochrony danych osobowych IOD potrzebuje nie tylko wiedzy, ale również współpracy z zarządem organizacji. Tylko połowa IOD jest w stanie przekonać zarząd i administratora danych o znaczeniu kwestii ochrony danych. Tylko 38% IOD odpowiedziało, że ich organizacje  systematycznie i regularnie uwzględniają kwestie ochrony danych osobowych. 33% odpowiedziało, że ochrona danych w ich organizacji jest ograniczona i nie jest systematyczna. Dodatkowo połowa IOD uważa, że nie są włączani w porę, w projekty związane z ochroną danych.

Znajomość RODO i wewnętrznych wytycznych

Wyniki ankiety w zakresie znajomości RODO w organizacji pokazują, różne standardy w różnych organizacjach. Co trzeci IOD zgadza się ze stwierdzeniem, że pracownicy w ich organizacji posiadają wiedzę na temat RODO (34%). Jednak co czwarty IOD twierdzi, że w jego organizacji tak nie jest. Podobnie prawie połowa IOD twierdzi, że pracownicy w ich organizacji przestrzegają RODO – 46%, podczas gdy inni opisują sytuację odwrotną – 14%. Nieco ponad połowa IOD twierdzi, że organizacja w dużej mierze przestrzega własnych wytycznych i procedur dotyczących przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO (52%.). Jednocześnie 1 na 10 uważa, że przestrzegane są  tylko w bardzo małym stopniu lub wcale (13%).

[2]

 

Wyzwania dla Inspektora Ochrony Danych

W ankiecie zostały przedstawione również wyzwania jakie w swojej pracy IOD uważają za najbardziej znaczące. Dla inspektorów ochrony danych największym wyzwaniem jest to, że:

  • RODO jest postrzegane jako przeszkoda/problem dla organizacji.
  • Drugim newralgicznym wyzwaniem jest osiągniecie właściwego funkcjonowania procesów i procedur ochrony danych w organizacji.
  • Na trzecim miejscu znalazło się balansowanie pomiędzy doradzaniem, a nadzorowaniem jako IOD.

Akademia IOD szkolenie

Wnioski

Powyższa ankieta pokazuje, jak ważna jest sprawna komunikacja pomiędzy zarządem organizacji, a Inspektorem Ochrony Danych. Większość sygnalizowanych problemów  można bowiem rozwiązać właśnie we współpracy z kierownictwem. Każdy IOD musi jednak pamiętać, że nie powinien się obawiać sygnalizowania problemów, które pojawiają się w organizacji.

 

Źródło: https://www.imy.se/en/news/data-protection-officers-point-to-problems-applying-gdpr/

[1] https://www.imy.se/globalassets/dokument/rapporter/data-protection-in-practice.pdf str.9

[2] https://www.imy.se/globalassets/dokument/rapporter/data-protection-in-practice.pdf str. 22

 

Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies