GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych
25 października 2019

Pierwszy w Polsce Kodeks RODO dla branży badawczej

Autor: r.pr. Katarzyna Kulig
Udostępnij publikację:
Pierwszy w Polsce Kodeks RODO dla branży badawczej

Autorzy Kodeksu

Związek pracodawców Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku wraz z Kancelarią Osiej i Partnerzy oraz Omni Modo opracowały Kodeks RODO dla branży badawczej.

Inicjatywa stworzenia Kodeksu RODO dla branży badawczej

Branża badawcza dostrzegła potrzebę wsparcia badaczy w wypracowaniu wspólnych, dopuszczalnych praktyk przetwarzania i ochrony danych respondentów. W tym celu podjęliśmy się stworzenia pierwszego w Polsce Kodeksu RODO dla branży badawczej, o którym mowa w art. 40 RODO. Jego zatwierdzenie przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych umożliwi stosowanie przez branżę badawczą standardów akceptowanych przez polski organ nadzorczy ds. ochrony danych osobowych.

Omni Modo oraz Kancelaria Osiej i Partnerzy są patronami merytorycznymi Kodeksu RODO dla branży badawczej.

Konsultacje społeczne

Zapraszamy do konsultacji społecznych projektu Kodeksu RODO dla branży badawczej. Uwagi należy nadsyłać do 31 grudnia 2019 roku,  na adres: kodeks@ofbor.pl w dokumencie wg następującego wzoru:   Wzor_zgloszenia_uwag (2)

Kodeks postępowania

Załączniki:

I.   Kodeks ICC/ESOMAR;

ESOMAR_Miedzynarodowy_Kodeks_Badan_Rynku_i_Badan_Spolecznych_PL_2017_WD (1)

II. Program Kontroli Jakości Bezpieczeństwa Informacji;

PKJBI_norma_tekst_aktualny

III. Wytyczne ESOMAR dot. Realizacji Wywiadów z Udziałem Dzieci i Młodzieży;

OFBOR_ESOMAR_realizacja wywiadow z udzialem dzieci i mlodziezy

IV. Wytyczne ESOMAR na temat utrzymywania różnic pomiędzy badaniami marketingowymi

i marketingiem bezpośrednim;

Wytyczne_ESOMAR.1_na temat roznic miedzy badaniami marketingowymi a marketingiem bezposrednim_doc

V. Wzór umowy powierzenia, w której Agencja badawcza występuje w roli Podmiotu przetwarzającego, a Klient w roli Administratora danych osobowych;

Umowa_powierzenia_przetwarzania_danych_osobowych_szablon

VI. Wzór klauzuli zgody na udostępnienie danych przez Agencję badawczą na rzecz zleceniodawcy badania wraz z klauzulą informacyjną (z art. 13 i 14 RODO);

Klauzula_zgody_respondenta_na_udostepnienie_danych_osobowych

VII.        Wzór oświadczenia o przystąpieniu do Kodeksu

Wzór_oświadczenia_o_spełnieniu_wymogów_wskazanych_w_Kodeksie_umożliwiających_agencji_badawczej_przystąpienie_do_Kodeksu

 

 

Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies