Urząd Ochrony Danych Osobowych dopatrzył się ujawnienia danych osobowych prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Do ujawnienia doszło podczas transmisji procesu sądowego toczącego się przed Sądem Okręgowym w Gdańsku, kiedy podczas transmisji na żywo operator TVN24 zrobił zbliżenie obrazu kamery na dowód osobisty Jarosława Kaczyńskiego. W następstwie śledzący transmisję widzowie bez trudu mogli się zapoznać z takimi danymi osobowymi jak numer dowodu osobistego i numer PESEL prezesa PiS.

W tej sprawie pismo do szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witolda Kołodziejskiego wystosowała prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Edyta Bielak-Jomaa: „W związku z wyemitowaniem 22 listopada br. w stacji telewizyjnej TVN24 materiału, w trakcie którego, w wyniku zbliżenia obrazu kamery na dowód osobisty, ujawnione zostały dane osobowe (w tym numer PESEL i nr dowodu osobistego) Pana Jarosława Kaczyńskiego, prezesa partii Prawo i Sprawiedliwość, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wskazuje, że praktyka taka jest niewłaściwa z punktu widzenia ochrony dóbr osobistych osób, które znalazły się lub mogą się znaleźć w podobnej sytuacji. Przepisy Konstytucji i kodeksu cywilnego chronią dane każdej prywatnej osoby, bez względu na pełnioną funkcję. Wskazane byłoby podjęcie działań, mających na celu opracowanie kodeksu postępowania, by uniknąć działań w przyszłości”.

Należy zwrócić uwagę, że prezes UODO zachęca do podejmowania konkretnych kroków mających przeciwdziałać takim incydentom: „Jako narzędzie zapobiegające takim praktykom, wskazane byłoby podjęcie działań, mających na celu zachęcenie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji (…) właściwych podmiotów do opracowania przewidzianego przez rozporządzenie ogólne kodeksu postępowania, uwzględniającego z jednej strony specyfikę działania mediów, z drugiej ochronę praw osób fizycznych” – dodaje.

Prezes UODO zachęca również KKRiT do zorganizowania cyklu szkoleń, które „zwiększając wiedzę dziennikarzy w tym obszarze, pozwolą uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości”.

 

Źródło: https://www.rp.pl/Media/181129721-TVN-pokazal-PESEL-prezesa-PiS.html

 

UDOSTĘPNIJ
Poprzedni artykułKompleksowe szkolenie dla przyszłych  Inspektorów Ochrony Danych
Następny artykułRuszyły kontrole PUODO
Omni Modo to po łacinie „na każdy sposób”. Nazwa naszej firmy to nie przypadek. Na każdy sposób chcemy bowiem pokazywać klientom nasze doświadczenie, profesjonalizm i sukcesy w dziedzinie ochrony danych osobowych.