GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Organy nadzorcze za większą ochroną danych pracowników

Udostępnij publikację:

Od lat widzimy tendencję do poszukiwania przez pracodawców coraz to nowszych narzędzi służących do monitoringu pracowników, co pogłębia się wraz z dynamicznym rozwojem nowych technologii, w tym m.in. sztucznej inteligencji (AI). M.in. to zagadnienie było przedmiotem kwietniowej konferencji niemieckich organów nadzorczych (unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder – DSK), podczas którego sformułowali oni postulat utworzenia systemu ochrony danych osobowych osób zatrudnionych.

Organy nadzorcze za większą ochroną danych pracowników

DSK podkreśliły, że prawo do ochrony danych osobowych pracowników musi być elastyczne i zapewniać wysoki poziom ochrony, zaś z drugiej strony musi ono gwarantować odpowiednią równowagę pomiędzy interesami pracodawców i osób zatrudnionych.

Dane osobowe pracowników McDonald’s udostępnione w sieci

Ochrona danych podczas rekrutacji

W ocenie niemieckich organów nadzorczych, niezbędne jest stworzenie przepisów, które będą regulować kwestię ochrony danych osobowych w toku prowadzonej rekrutacji. W tym kontekście, zwrócili oni uwagę przede wszystkim na konieczność precyzyjnego określenia przez prawodawcę zakresu danych osobowych, które mogą być wykorzystywane na tym etapie zatrudnienia, jak również tych, których przetwarzanie jest zakazane. DSK opowiedziały się również za uregulowaniem kwestii korzystania przez przyszłych pracodawców z danych osobowych dostępnych w publicznych źródłach, co nieraz rodzi duże kontrowersje również wśród administratorów z Polski.

Sztuczna inteligencja w zatrudnieniu

Niemieccy regulatorzy zwrócili uwagę, że nowej regulacji prawnej wymaga również kwestia wykorzystywania przez pracodawców narzędzi opartych o technologię sztucznej inteligencji. Tego typu rozwiązania – jak wskazują DSK – generują znaczne ryzyko dla ochrony danych osobowych pracowników. Nie oznacza to jednak, że pracodawcy powinni mieć absolutny zakaz ich wykorzystywania. DSK postuluje tym samym, żeby ustawodawca – projektując nowe przepisy w tym zakresie – uwzględnił kwestię ograniczenia potencjalnej nadmiernej ingerencji w prawa podstawowe pracowników. Środkiem do osiągnięcia tego celu mogłoby być – zdaniem niemieckich organów nadzorczych – wprowadzenie zakazu profilowania osób zatrudnionych przy wykorzystaniu AI.

Podsumowanie Konferencji ” Zatrudnienie pracowników tymczasowych a RODO”

Nie dla ukrytego monitoringu

DSK podkreśliły stanowczo, że ich zdaniem należy ustanowić generalny zakaz stosowania jakichkolwiek form ukrytego monitoringu pracowników. Dotyczyć to powinno zarówno największych spółek, jak i drobnych przedsiębiorców. Ewentualne wyjątki od tego zakazu powinny być – zdaniem DSK – ściśle uregulowane w przepisach prawa.

Niezależnie od powyższego, niemieccy regulatorzy zasygnalizowali konieczność precyzyjnego uregulowania także innych kwestii, tj. m.in. – szeroko pojętego – monitoringu pracowników, a w tym monitoringu wizyjnego, czy też geolokalizacji (GPS).

Etyczne przetwarzanie danych w systemach sztucznej inteligencji

Jesteśmy ciekawi, czy postulaty sformułowane przez DSK doprowadzą do uchwalenia w Niemczech nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w zatrudnieniu, a jeżeli tak, to jaki będzie ich kształt. Bez wątpienia, ewentualne działania niemieckiego ustawodawcy w tym zakresie mogą wywołać dyskusję na ten temat na forum Europejskiej Rady Ochrony Danych (EROD), czy też wśród poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Źródło:

https://datenschutzkonferenz-online.de/media/en/Entschliessung_Forderungen_zum_Beschaeftigtendatenschutz.pdf

Sprawozdanie niemieckich organów nadzorczych:

https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Arbeitsrecht/ergeb- nisse- Rada Doradcza-employeedatenschutz.pdf;jsessionid=0A2E14EA95F12CD2F926680929CDC8C5.delivery2-mas- ter?__blob=publikacjaPlik &v=3).

 

 

Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies