GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Omówienie decyzji UODO – listopad 2018 – część 3

Autor: Przemysław Sierzputowski
Udostępnij publikację:
Omówienie decyzji UODO – listopad 2018 – część 3

Decyzja ZSOŚS.440.53.2018 z dnia 22 listopada 2018 r.

Opis istoty decyzji: Skarżący zarzucił Komendantowi Powiatowemu Policji udostępnienie  osobom nieuprawnionym sprawozdania z czynności wyjaśniających prowadzonych w związku z postępowaniem dyscyplinarnym, zawierającego jego dane. Skarżący był policjantem, a osobami nieuprawnionymi mieli być funkcjonariusze Komendy. W swojej odpowiedzi Komendant wyjaśnił, że w Komendzie prowadzone były czynności wyjaśniające, które dotyczyły szeregu niewłaściwych zachowań policjantów, w tym również Skarżącego. Jednym z poleceń Komendanta znajdującym się w sprawozdaniu, stanowiącym załącznik do skargi, a skierowanym do naczelnika Wydziału Prewencji było wykorzystanie ww. sprawozdania i opisanych w nim okoliczności do celów szkoleniowych, jednakże naczelnik niewłaściwie zinterpretował to polecenie i z treścią sprawozdania zapoznał policjantów z Zespołu Dyżurnych wraz z rezerwą kadrową oraz osoby funkcyjne (kierowników). Oceniając sprawę Prezes UODO stwierdził, że aby udostępniać dane osobowe, co stanowi jedną z form przetwarzania, potrzebne jest wystąpienie jednej z przesłanek wymienionych w art. 23 ustawy (sprawa była oceniana na podstawie poprzedniej ustawy). W ocenie Prezesa Urzędu w omawianej sprawie warunek ten nie został spełniony. Jednocześnie zdaniem Prezesa UODO bez znaczenia pozostaje fakt, iż osobom, którym zostało udostępnione ww. sprawozdanie były doskonale znane problemy Skarżącego. Jednakże Prezes UODO umorzył postępowanie, ponieważ nie dysponuje instrumentami prawnymi, które umożliwiałyby zniwelowanie skutków dokonanego już, nieuprawnionego udostępnienia danych. Ponadto w chwili wydania decyzji nie istniał stan naruszenia prawa.

  1. Decyzja ZSOŚS.440.115.2018 z dnia 22 listopada 2018 r.

Opis istoty decyzji: Skarżący zarzucił Komendantowi Głównemu Policji przetwarzanie jego danych osobowych w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) bez podstaw. Skarżący wyjaśnił, iż uczy się i pracuje w N. i przypadkowo przekroczył termin pobytu. Wobec tego, starał się w możliwie najkrótszym terminie wyjechać z terytorium N. i wrócić na U. W N. otrzymał pozwolenie na przekroczenie granicy, jednak mimo to, polskie władze wydały decyzję o zakazie ponownego wjazdu na teren Rzeczypospolitej Polskiej i zakazie pobytu w krajach należących do strefy Schengen. W związku z tym, Skarżący wniósł o nakazanie usunięcia jego danych osobowych z SIS, aby mógł bez przeszkód wjeżdżać na terytorium N. Jednakże w swoich wyjaśnieniach Komendant poinformował, że na dzień ich składania dane osobowe Skarżącego nie figurują w SIS. W związku z tym postępowanie zostało umorzone.

  1. Decyzja ZSOŚS.440.140.2018 z dnia 22 listopada

Opis istoty decyzji: postępowanie dotyczyło przetwarzania danych Skarżącego w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP), w sytuacji w której nastąpiło zatarcie skazania za przestępstwo. Jednakże w swoich wyjaśnieniach naczelnik Wywiadu Obsługi Informacyjnej Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji wyjaśnił, że wobec Skarżącego w 2004 r. prowadzone było postępowanie karne. Ponadto, na zasadach określonych w art. 20 ust. 2a ustawy z dnia 6 czerwca 1990 r. o Policji, w związku z przedstawieniem wymienionego zarzutu, właściwy organ Policji dokonał tzw. rejestracji procesowej, tj. wprowadził dane osobowe Skarżącego do zbioru danych KSIP, jako o osobie podejrzanej o popełnienie przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego. Prezes UODO stwierdził, że przepisy ustawy o policji stanowią lex specialis wobec ustawy o ochronie danych osobowych a policja ma prawo przetwarzać dane. W niniejszej sprawie nie upłynął przewidziany w art. 20 ust. 17 ustawy o Policji termin weryfikacji zgromadzonych danych osobowych (co 10 lat), jednocześnie weryfikacja zgromadzonych danych osobowych w kontekście niniejszej sprawy z uwzględnieniem pozostałych kryteriów weryfikacji i celów przetwarzania informacji przez Policję przemawia za przetwarzaniem tych danych zgodnie z art. 20 ust. 17 ustawy o Policji.
W związku z powyższym skarga została oddalona.

Zapraszamy do zapoznania się z wcześniejszymi decyzjami  UODO opublikowanymi na naszym portalu:

  1. Omówienie decyzji UODO – listopad 2018 – część 2
  2. Omówienie decyzji UODO – listopad 2018 – część 1
  3. Omówienie decyzji UODO – październik 2018 – część 2
  4. Omówienie decyzji UODO – październik 2018 – część 1
  5. Omówienie decyzji UODO – wrzesień 2018

 

Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies