GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Omówienie decyzji UODO – listopad 2018 – część 2

Autor: Przemysław Sierzputowski
Udostępnij publikację:
Omówienie decyzji UODO – listopad 2018 – część 2

Prezentujemy komentarz do wszystkich poniższych decyzji:

 1. decyzja ZWAD.405.11.2018 z 20 listopada 2018 r.
 2. decyzja ZWAD.405.22.2018 z 20 listopada 2018 r.
 3. decyzja ZWAD.405.23.2018 z 20 listopada 2018 r.
 4. decyzja ZWAD.405.25.2018 z 20 listopada 2018 r.
 5. decyzja ZWAD.405.26.2018 z 20 listopada 2018 r.
 6. decyzja ZWAD.405.27.2018 z 20 listopada 2018 r.
 7. decyzja ZWAD.405.28.2018 z 20 listopada 2018 r.
 8. decyzja ZWAD.405.29.2018 z 20 listopada 2018 r.
 9. decyzja ZWAD.405.22.2018 z 20 listopada 2018 r.
 10. decyzja ZWAD.405.9.2018 z 20 listopada 2018 r.

Opis istoty decyzji: Treść wyżej wymienionych decyzji jest prawie taka sama jak treść decyzji ZWAD.405.10.2018 z 20 listopada 2018 r., która została opisana na naszej stronie
w Omówieniu decyzji UODO – listopad 2018 – część 1. Sentencja w ww. decyzjach jest taka sama, a opis sprawy prawie taki sam (pomiędzy decyzjami występują pewne różnice, jak np. wymienienie jednej więcej lub mniej kategorii danych w przypadku opisu stanu faktycznego). Reasumując wygląda to na pomyłkę, chociaż z drugiej strony trudno uwierzyć, aby pomylono się w tylu przypadkach, więc może przyczyna jest inna.

 1. Decyzja ZSOŚS.440.121.2018 z 21 listopada 2018 r.

Opis istoty decyzji: Skarżący zarzucił Komendantowi Głównemu Policji w Warszawie, że przetwarza jego dane osobowe w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP), chociaż nastąpiło zatarcie skazania za popełnione przestępstwo. Sprawa ta jest prawie taka sama, jak w przypadku decyzji ZSOŚS.440.5.2018 z 15 listopada 2018 r., którą opisywaliśmy w Omówieniu decyzji UODO – listopad 2018 – część 1. Tak samo jak w przypadku ww. decyzji prezes UODO stwierdził, że podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych osób, wobec których były prowadzone postępowania przez organy Policji, stanowi art. 20 ust. 1 ustawy o Policji. Jednocześnie zatarcie wyroku nie stanowi przesłanki usunięcia danych z KSIP, ponieważ nie jest ono wymienione w ww. ustawie. Prezes UODO powołał się również na dwa wyroki – Naczelnego Sądu Administracyjnego (I OSK 2426/15) oraz Trybunału Konstytucyjnego (OTK-A 2005/11/132), w którym stwierdzono, że przepis art. 20 ust. 17 ustawy o Policji nie przewiduje usuwania ze zbiorów danych zebranych o osobach podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, które zostały prawomocnie uniewinnione. W związku z powyższym, Prezes UODO odmówił uwzględnienia wniosku.

 1. Decyzja ZSOŚS.440.75.2018 z 21 listopada 2018 r.

Opis istoty decyzji: Decyzja ta również dotyczy skargi na przetwarzanie danych w systemie KSIP, pomimo tego, że wyrok uległ zatarciu. Prezes UODO oddalił skargę, argumentując
w taki sam sposób jak w przypadku decyzji ZSOŚS.440.121.2018, omówionej powyżej.

Zapraszamy do zapoznania się z wcześniejszymi decyzjami  UODO opublikowanymi na naszym portalu:

 1. Omówienie decyzji UODO – wrzesień 2018
 2. Omówienie decyzji UODO – październik 2018 – część 1
 3. Omówienie decyzji UODO – październik 2018 – część 2
 4. Omówienie decyzji UODO – listopad 2018 – część 1

 

Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies