GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Nowozelandzki Organ w sprawie nagrywania dźwięku przez pracodawcę

Autor: Przemysław Sierzputowski
Udostępnij publikację:
Nowozelandzki Organ w sprawie nagrywania dźwięku przez pracodawcę

Na stronie internetowej Rzecznika ds. Prywatności Nowej Zelandii, ukazał się opis ciekawego przypadku dotyczącego nagrywania dźwięku przez pracodawcę. Rzecznik zakwestionował tę praktykę, z uwagi na złamanie kilku zasad tamtejszej ustawy o ochronie danych osobowych. Nowa Zelandia nie należy co prawda do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jednak Komisja Europejska przyjęła decyzję 2013/65/UE stanowiącą, że Nowa Zelandia zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych w rozumieniu dyrektywy 95/46/WE. Decyzja ta zachowała swoją moc także po wejściu w życie RODO. Informacja, której tłumaczenie zostało umieszczone poniżej, jest dostępna w języku angielskim tutaj: https://privacy.org.nz/news-and-publications/case-notes-and-court-decisions/case-note-289943-2018-nzpriv-cmr-5-new-zealand-post-employee-complains-about-audio-recordings-made-on-paxster-delivery-vehicles/

Numer sprawy 289943 [2018] NZPriv Cmr 5: Pracownik Nowozelandzkiej Poczty składa skargę na wykonywanie nagrań w samochodach dostawczych.

01/10/2018 9:00

Kurier Nowozelandzkiej Poczty złożył  skargę dotyczącą nagrywania dźwięku przez kamery zainstalowane w elektronicznym pojeździe dostawczym „Paxter”.

Kierownik zespołu zwrócił mu uwagę na rozmowy telefoniczne, które przeprowadzał w trakcie rozwożenia poczty oraz rozmowy ze spotkanymi osobami. Kurier był tym zaszokowany oraz zdenerwowany, ponieważ nie był świadomy tego, że kamery mogą nagrywać głos.

Jego skarga dotyczyła zasad 1, 3 oraz 4 Ustawy dotyczącej Prywatności.

Zasada 1

Zasada 1 stanowi, że informacje osobiste mogą być zbierane jedynie wtedy, jeżeli zbieranie to odbywa się w zgodnym z prawem celu, związanym z działaniem danego podmiotu.

Zdaniem Nowozelandzkiej Poczty, kurier nie działał prywatnie, ponieważ jest pracownikiem, który wykonywał swoją pracę.

Wyjaśniono, że zgodnie z Ustawą dotyczącą Prywatności, „informacje osobiste” mają szeroką definicję i obejmują wszelkie informacje dotyczące możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Chociaż kurierzy byli w pracy, to kamery zainstalowane w pojazdach Paxter wciąż nagrywały informacje osobiste ich dotyczące, np., rozmowy z ludźmi, których spotkali rozwożąc listy. Pracownicy mają prawo do prywatności nawet w czasie swojej pracy.

Nowozelandzka poczta uznała, że nagrywanie dźwięku jest konieczne dla celów postępowań w sprawie incydentów lub wypadków, który zdarzyły się w czasie rozwożenia poczty.

Nie do końca wiadomo, czy ciągłe nagrywanie dźwięku było konieczne dla celów bezpieczeństwa. Na temat kurierów oraz obywateli zbierano tysiące godzin nagrań, chociaż było relatywnie niewiele wypadków. Nie było jasne, czy nagrania dźwięku mają zapobiec występowaniu wypadków czy dostarczyć informacji, które doprowadziłyby do zmian w politykach bezpieczeństwa.

Zasada 3

Zasada 3 stanowi, że przy zbieraniu danych osobowych, podmioty muszą uświadomić osobę, że informacje są zbierane, oraz poinformować ją o celu zbierania oraz przewidywanych odbiorcach informacji.

Ustalono, że Nowozelandzka Poczta naruszyła zasadę 3, ponieważ kurier nie był świadomy faktu, że kamery nagrywały dźwięk podczas rozwożenia przez niego poczty.

Zasada 4

Zgodnie z zasadą 4 informacje osobiste nie powinny być zbierane przez podmiot za pomocą niezgodnych z prawem środków lub środków, które są nierzetelne lub nieuzasadnienie inwazyjne.

Niezbędna wydaje się potrzeba wyjaśniania możliwych incydentów oraz wypadków musi być wyważona z prawami kuriera do zachowania rozsądnego poziomu prywatności oraz godności, oraz prawami osób, z którym się kontaktują w trakcie rozwożenia poczty. Kurierzy spędzają znaczną ilość czasu w pojazdach Paxter i nagrywanie dźwięku przez cały czas gdy prowadzą pojazd, byłoby dla nich niepokojące oraz nieuzasadnienie inwazyjne.

Negatywne skutki

Ustalono, że doszło do ingerencji w prawo do prywatności kuriera, ponieważ naruszenie zasad 1, 3 oraz 4 wyrządziło mu szkodę emocjonalną.

Mediacja

Ułatwiono mediację w sprawie tej skargi, a strony osiągnęły porozumienie. Nowozelandzka Poczta zmieniła swoją politykę i nie wykorzystuje już kamer z funkcją nagrywania dźwięku w swoich pojazdach Paxter.

Polecamy także:

Kamery samochodowe według szwajcarskiego organu

Decyzja austriackiego organu w sprawie śledzenia pojazdów przez pracodawców

CNIL nałożył karę za nieprawidłowości w monitorowaniu pracowników

Kamery samochodowe według belgijskiego organu

Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies