GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Kamery samochodowe według Belgijskiego Organu

Autor: Redakcja
Udostępnij publikację:
Kamery samochodowe według Belgijskiego Organu

Na stronie  internetowej Belgijskiego Urzędu ds. Ochrony Danych pojawiła się ocena stosowania kamer samochodowych z punktu widzenia prawa ochrony danych. Chociaż organ powołuje się również na belgijskie ustawy oraz operuje pojęciami niepojawiającymi się w RODO („sądowe dane osobowe”), to jednak stanowisko to jest przydatne, ponieważ wskazuje kiedy osoba instalująca kamerę samochodową (ang. dashcam) jest administratorem danych oraz wskazuje przykłady w jaki sposób ma spełnić swoje obowiązki.

Francuska wersja językowa informacji, których tłumaczenie przedstawiono poniżej, znajduje się tutaj: https://www.autoriteprotectiondonnees.be/cameras-0.

Kamery samochodowe wykorzystywane rekreacyjnie

Osoba może wykorzystywać kamery samochodowe np. do nagrywania swojej podróży wakacyjnej. Jeżeli przechowuje ona nagrania ze swojej podróży samochodem u siebie oraz wykorzystuje te nagrania wyłącznie „dla celów osobistych lub domowych” (np. ogląda nagrania w domu lub w kręgu swojej rodziny) RODO nie znajduje zastosowania i w związku z tym osoba ta nie musi zapewnić zgodności z tym prawem.

Jednakże w momencie gdy osoba ta upubliczni nagrania (np. rozpowszechniając je w Internecie lub udostępniając je znacznej liczbie osób, jak np. podczas spotkania), RODO znajdzie zastosowanie, a osoba będzie musiała przestrzegać obowiązków prawnych. Będzie ona uznana za administratora danych. W związku z tym będzie musiała ona między innymi przestrzegać zasady proporcjonalności, spełnić obowiązek informacyjny, przyjąć niezbędne środki bezpieczeństwa oraz sprawdzić czy powinna prowadzić rejestr czynności przetwarzania.

Kamery samochodowe wykorzystywane w celach dowodowych na okoliczność wypadku

Można kupić kamerę samochodową w celu zbierania dowodów na okoliczność wypadku. W takim przypadku nie dochodzi do przetwarzania zwykłych danych osobowych (takich jak imię, nazwisko oraz numer telefonu), a do przetwarzania sądowych danych osobowych.

Co do zasady prawo ochrony danych osobowych zabrania przetwarzania takich sądowych danych osobowych. Jednakże zakaz ten przewiduje kilka wyjątków. Jednym z wyjątków, który może być przywołany w tym przypadku jest niezbędność przetwarzania dla przeprowadzenia postępowania. W tym przypadku wykorzystanie kamer samochodowych byłoby możliwe pod warunkiem przestrzegania innych przepisów prawa w obszarze ochrony danych.

Właściciel kamery samochodowej będzie uznany za administratora danych. W związku z tym musi on przestrzegać między innymi zasady proporcjonalności (można np. włączać nagrywanie automatyczne jedynie przez kilka sekund przed oraz po wypadku), spełnić obowiązek informacyjny (w praktyczny sposób, należy go spełnić przy pierwszym kontakcie, np. niezwłocznie po kolizji w odniesieniu do drugiej strony), przyjąć niezbędne środki bezpieczeństwa oraz ustanowić wewnętrzny rejestr czynności przetwarzania.

Kamery wykorzystywane we wnętrzu taksówki

Jeżeli spółka zarządzająca taksówkami zdecyduje się na umieszczenie kamer w taksówkach nagrywających ich wnętrze ze względów bezpieczeństwa (np. w celu zapobieżenia aktom wandalizmu, kradzieży lub  zwiększenia bezpieczeństwa taksówkarza), zastosowanie znajdzie tutaj ustawa o kamerach, ponieważ dochodzi tutaj do wideo –nadzoru.

Zgodnie z ustawą dotyczącą kamer, zostanie ona uznana za kamerę nadzorującą, umieszczoną w miejscu zamkniętym, ale dostępnym publicznie (tzn. wewnątrz taksówki).

 

 

Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies