GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Decyzja austriackiego organu w sprawie śledzenia pojazdów przez pracodawców

Autor: Redakcja
Udostępnij publikację:
Decyzja austriackiego organu w sprawie śledzenia pojazdów przez pracodawców

Austriacki Organ ds. Ochrony Danych (DSB) wydał decyzję, zgodnie z którą zgoda pracowników na umieszczanie w ich samochodach systemu GPS, śledzącego przemieszczanie się pojazdu nie jest dobrowolna. Informacja na temat decyzji w języku niemieckim, której tłumaczenie przedstawiono poniżej, jest dostępna tutaj: https://www.dsb.gv.at/documents/22758/115212/Newsletter_DSB_4-18.pdf/8d475c88-615c-4a1f-a014-464e0018a9c0.

Brak dobrowolnej zgody na wykorzystanie „urządzeń śledzących GPS” w pojazdach służbowych

W ramach postępowania prowadzonego z urzędu, w decyzji z dnia 8 sierpnia 2018 r., sygn. GZ: DSBD213.658/0002-DSB/2018 postanowiono, że zgoda pracobiorcy na wykorzystanie systemu GPS w pojazdach służbowych nie jest dobrowolna. W omawianym przypadku „urządzenie śledzące GPS” zostało zainstalowane w pojeździe służbowym a zgoda pracownika, tj. kierowcy została przedstawiona jako przesłanka dopuszczająca przetwarzanie. Administrator przywołał przy tym ochronę, względnie bezpieczeństwo własności spółki, ułatwienie miesięcznych rozliczeń z firmą leasingową, planowanie oraz optymalizację dróg przejazdu jak również zniżki ubezpieczeniowe, przeoczył on jednakże, że takie czynniki mogą być uwzględnione w ramach oceny prawnie uzasadnionego interesu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, jednakże nie przy ocenie dobrowolności zgody. Dodatkowo dochodzi do tego fakt, że dane z GPS są przechowywane 93 dni i obiektywnie rzecz biorąc można ustanowić na ich podstawie profil wydajności pracowników, jak szybko, względnie punktualnie docierają oni na miejsce. Łatwo widoczna zaleta tego systemu GPS nie była oczywista dla pracobiorcy, dlatego administrator został poinformowany, o konieczności zapewnienia zgodności przetwarzania (stosowanie systemów GPS w odniesieniu do pojazdów służbowych) z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych, ponieważ w tym przypadku zgoda nie może być podstawą prawną, gdyż nie jest dobrowolna. Decyzja nie jest prawomocna.

 

 

Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies