GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych na Białorusi

Autor: Redakcja
Udostępnij publikację:
Nowa ustawa o ochronie danych osobowych na Białorusi

Białoruski państwowy portal informacyjny Pravo (www.pravo.by) poinformował, iż  uchwalona została  nowa ustawa o ochronie danych osobowych w tym kraju. Według doniesień, nowe regulacje zostały przyjęte przez Izbę Reprezentantów 2 kwietnia br., zaś teraz trafiły one – zgodnie z postanowieniami białoruskiej konstytucji – do izby wyższej, tj. Rady Republiki, w celu ich ostatecznego zatwierdzenia.

Portal Pravo wskazał dość ogólnie, że przepisy nowej ustawy o ochronie danych osobowych mają na celu poprawę ochrony prywatności i zagwarantowanie osobom fizycznym stosownych  praw i wolności w zakresie ochrony ich danych osobowych. W jego ocenie, przyjęcie przedmiotowych przepisów zapewni odpowiedni poziom ochrony danych osobowych i będzie sprzyjać rozwojowi stosunków Republiki Białorusi z innymi państwami, zarówno na płaszczyźnie biznesowej, handlowej, jak i gospodarczej.

Ustawa o ochronie danych osobowych – brak szczegółów

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez białoruski serwis, nowa ustawa o ochronie danych osobowych określa ogólne pojęcie i kategorie danych osobowych oraz określają zasady i warunki ich dopuszczalnego przetwarzania. Co ciekawe, ustawa zawierać ma również przepisy dotyczące transgranicznego przekazywania danych osobowych.

W ocenie portalu, w ustawie ustanowiono dodatkowe zabezpieczenia, które skutkować mają zapobieganiu samowolnemu i niekontrolowanemu przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych, w tym ich gromadzeniu, wykorzystywaniu, czy też udostępnianiu. Białoruski ustawodawca zagwarantować miał również określone prawa osób, których dane dotyczą, jak również nakreślił obowiązki organów państwowych oraz podmiotów gospodarczych w zakresie przetwarzania danych osobowych. W nowej ustawie – jak wskazuje portal – przewidziano także sankcje za naruszenie jej przepisów oraz określono zasady ponoszenia odpowiedzialności w tym zakresie przez wskazane podmioty.

Będzie powołany organ nadzorczy

Portal Pravo zauważył, że ostateczne uchwalenie ustawy o ochronie danych osobowych otworzy drogę do ustanowienia właściwego organu, który będzie czuwać nad prawidłowym przestrzeganiem nowej regulacji. Jej przepisy przewidywać mają bowiem tryb utworzenia organu nadzorczego do spraw ochrony praw osób, których dane dotyczą oraz zakreślać mają jego kompetencje. Wydaje się, że w założeniu taki organ przypominać ma regulatorów powołanych na podstawie przepisów unijnych i poszczególnych państw członkowskich UE (w Polsce – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W praktyce jednak nie do końca wiadomo, czy będzie można dostrzec podobieństwo pomiędzy białoruskim organem nadzorczym, a unijnymi regulatorami, biorąc pod uwagę liczne powszechnie pojawiające się wątpliwości co do obowiązywania zasady praworządności w tym kraju.

Zgodnie z przepisami – białoruska ustawa o ochronie danych osobowych zakłada powołanie nowoutworzonego organu nadzorczego przez Radę Ministrów Republiki Białoruskiej wraz z Centrum Operacyjno-Analitycznym Prezydenta Republiki Białorusi. Regulator ma zostać powołany w ciągu trzech miesięcy od oficjalnego ogłoszenia przedmiotowej ustawy.

Źródło:

https://www.pravo.by/novosti/obshchestvenno-politicheskie-i-v-oblasti-prava/2021/aprel/61750/

 

Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies