GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Kolejna wysoka kara dla właściciela wyszukiwarki Google

Autor: Redakcja
Udostępnij publikację:
Kolejna wysoka kara dla właściciela wyszukiwarki Google

Szwedzki organ właściwy ds. ochrony danych osobowych (Datainspektionen) nałożył na spółkę Google LLC karę pieniężną w wysokości 75 milionów koron szwedzkich (około 30 milionów złotych) za naruszenie przepisów RODO. To dotychczas najwyższa kara nałożona przez ten organ nadzorczy.

Google pod lupą

Szwedzki regulator przeprowadził w 2017 r. postępowanie kontrolne, którego celem była weryfikacja realizacji przez Google prawa swoich użytkowników do usunięcia z wyników wyszukiwania ich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska. W założeniu, spółka zobowiązana była zrealizować to uprawnienie w przypadku, gdy dany użytkownik zgłaszał, że informacje na jego temat – wyświetlone w wynikach wyszukiwania – są niedokładne, nieistotne lub zbędne. Po zakończeniu postępowania szwedzki organ nadzorczy nakazał spółce Google usunąć szereg wpisów zawartych w wynikach wyszukiwania.

Kolejna – kosztowna – kontrola Google

W 2018 r. szwedzki organ wszczął przeciwko Google LLC kolejne postępowanie kontrolne. W jego toku organ ustalił, że amerykański gigant nie wykonał jego wcześniejszego nakazu. Nie usunął on bowiem w sposób właściwy dwóch wpisów zawartych w wynikach wyszukiwania. W przypadku pierwszego, spółka dokonała zbyt wąskiej interpretacji adresów stron internetowych, które należało usunąć z listy wyników wyszukiwania. W drugim przypadku, wpisy zostały usunięte, niemniej ze znaczną – nieuzasadnioną – zwłoką. W związku ze stwierdzonymi naruszeniami regulator nałożył na Google LLC karę pieniężną w wysokości 75 milionów koron szwedzkich (około 30 milionów złotych).

Dyrektor generalna szwedzkiego organu nadzorczego – Lena Lindgren Schemelin – podkreśliła, że RODO zwiększa poziom odpowiedzialności podmiotów gromadzących i przetwarzających dane osobowe oraz znacząco wzmacnia prawa jednostek. Jednym z tych praw jest możliwość żądania przez podmioty danych usunięcia dotyczących ich wyników wyszukiwania. Szwedzki organ nadzorczy stwierdził, że Google nie realizuje w pełni tych uprawnień swoich użytkowników.

Organ nadzorczy zwrócił uwagę, że w sytuacji, gdy spółka usuwa określone informacje z listy wyników wyszukiwania, informuje o tym właściciela strony internetowej, do której przekierowywał użytkownika dany link. Właściciel takiej strony ma tym samym możliwość ponownego opublikowania tej samej informacji, ale już na innej stronie internetowej, która zostanie ponownie wyświetlona wśród wyników wyszukiwania w przeglądarce Google. W praktyce – zdaniem regulatora – zagwarantowane w RODO prawo do usunięcia danych osobowych (bycia zapomnianym) staje się iluzoryczne. Organ podkreślił, że spółka Google nie ma podstawy prawnej do informowania właścicieli stron internetowych o podjętych krokach w zakresie usuwania wyników wyszukiwania. Co więcej, takie działania wprowadzają w błąd osoby, których dane dotyczą, jednocześnie podważając skuteczność realizacji ich prawa do bycia zapomnianym.

Decyzja nie jest prawomocna. Google LLC ma prawo odwołania się od niej do sądu administracyjnego, w terminie trzech tygodni od jej otrzymania. Aktualnie nie ma jeszcze informacji czy spółka skorzystała z tego uprawnienia.

Warto przypomnieć, że prawo do usunięcia danych osobowych z listy wyników wyszukiwania w przeglądarce internetowej, nie  jest czymś nowym. Już w maju 2014 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł (wyrok Google Spain), że osoba fizyczna może żądać od operatora wyszukiwarki internetowej (takiej jako Google), usunięcia wyników wyszukiwania zawierających jej imię i nazwisko, w przypadku gdy są one nieprawidłowe, nieistotne lub zbędne. Prawo do usunięcia danych osobowych zostało również usankcjonowane w RODO. Trzeba jednak podkreślić – na co zwraca uwagę również szwedzki organ nadzorczy – że prawo to nie jest absolutne. Oznacza to, że żądanie usunięcia np. wszystkich wyników wyszukiwania, które dotyczą danej osoby, nie zawsze będzie uzasadnione.

Źródło:

https://www.datainspektionen.se/nyheter/datainspektionen-utfardar-sanktionsavgift-mot-google/

 

Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies