GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych
9 października 2019

Decyzja CNIL w sprawie wideo-monitoringu

Autor: Przemysław Sierzputowski
Udostępnij publikację:
Decyzja CNIL w sprawie wideo-monitoringu

Na stronie Krajowej Komisji ds. Informatyki oraz Wolności (Francuski organ nadzorczy w rozumieniu RODO) pojawiła się informacja, dotycząca zakończenia postępowania w sprawie wideo-nadzoru. Informacja jest krótka, jednak pokazuje działania spółki podjęte w następstwie kontroli CNIL, co pozwala nam zobaczyć na co zwraca uwagę organ nadzoru.

Treść informacji w języku francuskim, której tłumaczenie przedstawiono poniżej, jest dostępna tutaj.

W następstwie kontroli przeprowadzonej w siedzibie spółki ITIC (Instytut Technologii Informatycznych oraz Handlowych), dotyczącej głównie jej systemu wideo-monitoringu, Przewodnicząca (CNIL) wydała formalne postanowienie wobec Instytutu, dotyczące zmiany systemu poprzez zaprzestanie ciągłego filmowania personelu, nauczycieli, oraz uczniów w salach lekcyjnych oraz miejscach rekreacyjnych.

Odpowiedzi uzyskane od ITIC pozwalają stwierdzić, że braki stwierdzone podczas kontroli zostały usunięte. ITIC podjęła w związku z nią środki w celu zapewnienia zgodności z RODO oraz z ustawą.

W odniesieniu do video-nadzoru ITIC zrezygnował lub przestawił kamery nagrywające obszar pracy, pomieszczenia rekreacyjne studentów oraz stanowiska personelu.

 ITIC podjął również środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa swojemu systemowi wideo-nadzoru w taki sposób, aby nieupoważnieni studenci oraz personel nie mogli uzyskać dostępu do obrazów pochodzących z wideo-nadzoru.

W odniesieniu do poinformowania osób, Instytut uzupełnił tablicę informacyjną dotyczącą wideo-nadzoru, znajdującą się w jego siedzibie oraz wzbogacił informacje zawarte w swoich ogólnych warunków wejścia oraz w umowach o pracę.

Wreszcie, w odniesieniu do okresu przechowywania nagrań, ITIC zapewniło, że nagrania z systemu wideo-nadzoru nie będą przechowywane dłużej niż przez 30 dni.

Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies