GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

BADANIE – Świadomość przedstawicieli MŚP na temat reformy prawa dotyczącej ochrony danych osobowych. Partner

BADANIE – Świadomość przedstawicieli MŚP na temat reformy prawa dotyczącej ochrony danych osobowych. Partner

W dniach 17.XII.2017r. – 12.01.2018r. spółka badawcza Mands, przy wsparciu merytorycznym Omni Modo, przeprowadziła wśród pracowników Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) badanie dotyczące ich świadomości reformy prawa dotyczącego ochrony danych osobowych. Wyniki tych badań pozwalają na sformułowanie kilku interesujących wniosków.

Przede wszystkim należy zauważyć iż olbrzymia większość pracowników deklaruje, że ich przedsiębiorstwo przetwarza dane osobowe (93%), jak również że są oni świadomi nadchodzącej reformy (88%). Biorąc pod uwagę, że pytano wszystkich pracowników, a nie tylko tych zajmujących się ochroną danych, ww. wyniki należy ocenić jako nadspodziewanie wysokie. Sam fakt zapamiętania informacji o zmianie prawa ochrony danych przez blisko 90% pracowników pozwala stwierdzić, że udało się dotrzeć do opinii publicznej z informacją o nadchodzącej reformie. Co ciekawe, jako najważniejsze źródło wiedzy o reformie wskazano, naturalnie obok Internetu, szkolenia (51%), które o ponad połowę wyprzedziły prasę, co może wskazywać że pracodawcy podjęli pewne działania związane z przygotowaniem do reformy.

Sytuacja wygląda inaczej w przypadku bardziej szczegółowych pytań. Około 40% respondentów zadeklarowało, że zna nowe obowiązki administratorów danych, jak również nowe prawa osób, których dane dotyczą. Ponadto gdy zadano respondentom pytanie o nowe obowiązki administratorów tylko 11% udzieliło poprawnej odpowiedzi. Ww. odsetek jest bardzo mały, jednak z drugiej strony optymistyczne jest to, że nie wszyscy respondenci, którzy słyszeli o reformie automatycznie deklarowali, że znają przepisy szczegółowe. Pozwala to sformułować przypuszczenie, że ww. około 40% respondentów posiada pewną wiedzę, a to czy są w stanie bezbłędnie odpowiedzieć na pytanie wielokrotnego wyboru wydaje się nie mieć takiego znaczenia. Kluczowe jest to czy są w stanie operować podstawowymi pojęciami z zakresu ochrony danych, postępować z danymi, które przetwarzają w bezpieczny sposób oraz rozpoznać sytuację, w której powinni poinformować administratora lub inspektora ochrony danych. Naturalnie pozostaje dalsze 60%, które nie deklaruje znajomości podstawowych przepisów.

Warty podkreślenia jest również fakt, że blisko 80% respondentów wskazało, że w firmie w której pracują funkcjonuje osoba, która odpowiada za ochronę danych osobowych. Co ciekawe większa świadomość reformy występuje w tych przedsiębiorstwach w których powołano Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Co warte podkreślenia, ankietowane osoby stwierdziły, że najbardziej potrzebne do wdrożenia przepisów w ich organizacji są informacje od organów. Reasumując z badania wynika wysoka świadomość nadchodzącej reformy, ale również konieczność prowadzenia dalszych szkoleń w tym obszarze jak również większej ilości konkretnych wytycznych od organów, które pozwoliłyby na odpowiednią interpretację nowych przepisów.

Pod tym linkiem znajdą Państwo szczegółowy raport

Autor: Redakcja
Udostępnj publikację:
Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter