ARC Rynek i Opinia przeprowadziła badanie opinii publicznej w kwietniu 2018 roku, dotyczące poziomu percepcji ochrony danych osobowych oraz związanych z tym doświadczeń, w szczególności w związku z korzystaniem z portalu Facebook.

Badaniem zostało objętych około 900 osób, przy czym aż 85% z nich posiada konto na tym portalu społecznościowym. 60% respondentów wskazało, że słyszało o Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych (RODO), przy czym olbrzymia większość z tej liczby (blisko 80%) deklaruje znajomość niektórych szczegółowych informacji dotyczących RODO.

Respondentów zapytano również o to, jak obecnie oceniają poziom ochrony danych ze strony firm i instytucji.

Jedynie 30% z nich zadeklarowało, że poziom ten oceniają jako wysoki, niespełna połowa jako niski, natomiast ponad 20% nie miało na ten temat zdania.

Co ciekawe blisko połowa ankietowanych osób doświadczyła w ciągu ostatniego roku niezgodnego z oczekiwaniami wykorzystania swoich danych. Większość takich przypadków dotyczyło otrzymania niechcianego telefonu/wiadomości e-mail, ale również zdarzyły się próby oszustwa związane z ochroną danych osobowych.

Badanie ARC dla OmniModo
UDOSTĘPNIJ
Poprzedni artykułOmni Modo – Partnerem Konferencji.
Następny artykułNarzędzie do wdrażania PIA
Omni Modo to po łacinie „na każdy sposób”. Nazwa naszej firmy to nie przypadek. Na każdy sposób chcemy bowiem pokazywać klientom nasze doświadczenie, profesjonalizm i sukcesy w dziedzinie ochrony danych osobowych.