GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

WSA utrzymał karę Prezesa UODO

Autor: Redakcja
Udostępnij publikację:
WSA utrzymał karę Prezesa UODO

28 lutego br. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (WSA) oddalił skargę Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej (DZPN) na decyzję Prezesa UODO, nakładającej na DZPN karę pieniężną za naruszenie RODO (sygn. akt II SA/Wa 1511/19). Wyrok jest nieprawomocny. To kolejny krok w stronę faktycznego wyegzekwowania przez organ płatności z tytułu nałożonej kary administracyjnej.

Decyzja Prezesa UODO

W kwietniu ubiegłego roku Prezes UODO nałożył na DZPN administracyjną karę pieniężną w wysokości ponad 55 tysięcy złotych (13 tysięcy euro). Organ ustalił, że DZPN w październiku 2015 r. opublikował na swojej stronie internetowej listę 585 osób, którym przyznano licencje sędziowskie w 2015 r. Na liście znajdowały się imiona, nazwiska, numery PESEL oraz adresy zamieszkania świeżo upieczonych arbitrów. Dane osobowe dostępne były na stronie internetowej DZPN aż do 2018 r.

Z uzasadnienia decyzji Prezesa UODO wynika, że DZPN sam zgłosił organowi nadzorczemu naruszenie przepisów RODO. Związek w zawiadomieniu wskazał, że usunął dane osobowe arbitrów ze swojej strony internetowej. Wystąpił on także do operatorów wyszukiwarek internetowych o usunięcie archiwalnych wyników wyszukiwania oraz poinformował o stwierdzonym naruszeniu osoby, których dane osobowe zostały opublikowane.

Pomimo podjętych przez DZPN kroków, nadal możliwe było wyszukanie danych osobowych sędziów poprzez popularną wyszukiwarkę Google. W związku z tym Prezes UODO podjął decyzję o nałożeniu kary pieniężnej na DZPN. Organ uzasadnił karę poważnym charakterem naruszenia. Ponadto podkreślił, że sytuacja dotyczyła dużej liczby osób i naraziła je na duże ryzyko naruszenia ich praw i wolności.

Pełna treść decyzji dostępna jest TUTAJ: https://uodo.gov.pl/decyzje/ZSPR.440.43.2019).

Wyrok WSA

WSA oddalił skargę DZPN jako niezasadną i utrzymał w mocy nałożoną przez organ nadzorczy karę pieniężną. W uzasadnieniu wyroku sąd zaznaczył, że zgodnie z art. 5 ust.1 lit. c) RODO przetwarzanie danych osobowych musi być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są one przetwarzane. WSA podkreślił, że związek naruszył zasadę minimalizacji, gdyż wystarczające ze względu na cel publikacji danych osobowych na stronie internetowej DZPN byłoby wskazanie jedynie imion, nazwisk oraz nazw miejscowości, w których sędziowie mają miejsce zamieszkania. Zdaniem sądu realizacja uchwały Polskiego Związku Piłki Nożnej (nakazującej publikację danych sędziów) nie dawała DZPN prawa do udostępnienia pełnych adresów zamieszkania arbitrów oraz ich numerów PESEL. Uchwała ta nie wskazywała bowiem zakresu danych osobowych, które miały zostać opublikowane.

WSA potwierdził, że nałożona kara pieniężna jest adekwatna, skuteczna i prewencyjna, czyli ma odstraszać innych administratorów przed działaniami niezgodnymi z przepisami o ochronie danych osobowych. Wyrok jest nieprawomocny. Związek ma zatem możliwość złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wartym podkreślenia jest, że fakt zgłoszenia naruszenia przez DZPN oraz podjęcie działań zmierzających do jego usunięcia, nie wpłynął na decyzję Prezesa UODO o nałożeniu na DZPN kary finansowej. Co więcej, czynności podjęte przez podmiot nie stanowiły nawet okoliczności łagodzących, co może w sposób negatywny wpłynąć na prewencyjny charakter nakładanych sankcji. Wszystkie działania podjęte przez DZPN mieściły się bowiem w obowiązkach ciążących na administratorze w związku z przetwarzaniem danych osobowych,

To kolejny wyrok dotyczący kary pieniężnej nałożonej przez Prezesa UODO w związku ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów RODO. 11 grudnia 2019 roku zapadł pierwszy tego typu wyrok w sprawie kary pieniężnej nałożonej przez Prezesa UODO na spółkę Bisnode, opiewającej na niebagatelną kwotę niemal miliona złotych  (sygn. akt  II SA/Wa 1030/19). Batalia sądowa w tej sprawie nadal trwa.

Więcej na ten temat pisaliśmy TUTAJ:

https://gdpr.pl/aktualnosci/sad-uchyla-kare-za-naruszenie-przepisow-rodo https://gdpr.pl/aktualnosci/uzasadnienie-wyroku-w-sprawie-bisnode

Źródło:

https://www.prawo.pl/prawo/kara-za-zlamanie-przepisow-rodo-winny-zwiazek-pilki-noznej-nie,498253.html

Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies