GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych
12 grudnia 2019

Sąd uchyla karę za naruszenie przepisów RODO

Sąd uchyla karę za naruszenie przepisów RODO

11 grudnia 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił częściowo decyzję administracyjną Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie spółki Bisnode. Była to pierwsza w Polsce decyzja o nałożeniu administracyjnej kary pieniężnej (w wysokości 943 000 zł) za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych i to właśnie w zakresie kary pieniężnej decyzja została uchylona. Przedmiotem sprawy było niespełnienie tzw. wtórnego obowiązku informacyjnego wobec około 6 milionów osób fizycznych. Szerzej na temat stanu faktycznego, na którego kanwie podjęta została decyzja o ukaraniu spółki, pisaliśmy w marcu.

Treść artykułu dostępna jest tutaj:  https://gdpr.pl/aktualnosci/pierwsza-kara-za-naruszenie-przepisow-rodo

Treść orzeczenia WSA

Co ciekawe, Sąd wskazał na konieczność spełnienia obowiązku informacyjnego zarówno wobec osób, które prowadzą działalność gospodarczą, jak również tych, które ją zawiesiły. Fakt występowania osób w ogólnodostępnym CEIDG pozostaje bez znaczenia. Obowiązek nie dotyczy jednak osób nieprowadzących już działalności, z uwagi na prawdopodobieństwo braku aktualności danych. Wybór formy realizacji obowiązku pozostaje w gestii administratora danych.

Sąd wskazał również na brak równości pomiędzy kosztami a niewspółmiernie dużym wysiłkiem. To właśnie na niewspółmiernie duży wysiłek wskazywała spółka Bisnode, argumentując, że w ogóle nie była związana do aktywnego, innego niż zamieszczenie klauzuli na swojej stronie internetowej,  spełnienia obowiązku wynikającego z art. 14 RODO. Wydaje się, że w tym zakresie Sąd podzielił pogląd Urzędu, że wysokie koszty nie mogą przesądzać o wyłączeniu tego obowiązku.

Zgodnie ze stanowiskiem WSA, wysokość zastosowanej kary finansowej jest nieproporcjonalna, gdyż przy jej wymierzaniu uwzględnione zostały również dane osób, które nie prowadzą już działalności gospodarczej.

Uzasadnienie wyroku dostępne będzie w przeciągu ok. 2 tygodni. Będziemy o nim informować na łamach gdpr.pl

 

Udostępnj publikację:
Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter