GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Artykuły na temat: Internet

Intensywne prace Grupy Roboczej art. 29, pod przewodnictwem Isabelle Falque-Pierrotin zaowocowały wydaniem opinii, dotyczącej przetwarzania danych osobowych w pracy. Stanowi ona uzupełnienie…

17 sierpnia 2017
Zegar RODO tyka. Do pełnej egzekwowalności przepisów GDPR został już niecały rok. Jak przez ten czas wielkie firmy przygotowują się do jego wdrożenia?…

10 lipca 2017
Prawo do ochrony danych osobowych od dawna podlega w Europie szczególnej ochronie. Jako jedno z praw podstawowych zostało zapisane w art. 8…

14 czerwca 2017
10 stycznia 2017 r. został wydany przez Komisję Europejską wniosek w sprawie cyklicznego przeglądu dyrektywy 2002/58/WE o prywatności i łączności elektronicznej w…

22 lutego 2017

O tym się mówi

Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach