GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Recenzja: komentarz do ustawy o ochronie danych osobowych

Autor: Redakcja
Udostępnij publikację:
Recenzja: komentarz do ustawy o ochronie danych osobowych

Ukazał się kolejny komentarz do ustawy o ochronie danych osobowych, tym razem pod redakcją Macieja Kaweckiego i Michała Czerniawskiego. Czy warto?  

Na rynku dostępnych jest już kilka komentarzy do ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych. Najnowsza publikacja przygotowana została jednak, jak zaznaczono we wstępie, wyłącznie przez osoby, „które – będąc zatrudnionymi w różnych organach administracji publicznej – współtworzyły komentowane przepisy prawa krajowego zapewniając skuteczne stosowanie RODO”.  Otrzymujemy więc do rąk komentarz odautorski, źródłowy, ze wszystkimi tego zaletami i wadami.

Pozycja liczy 370 stron, powstała po roku obowiązywania RODO i nowej ustawy o ochronie danych osobowych, co z jednej strony pozwoliło autorom zidentyfikować pewne trudności w interpretacji lub stosowaniu nowych przepisów, z drugiej w dalszym ciągu pozostawia pewne obszary jedynie w sferze teorii. Nie funkcjonuje bowiem jeszcze system certyfikacji, organ nadzorczy nie zatwierdził ani jednego kodeksu postępowania, nie powołano także przy PUODO Rady do Spraw Ochrony Danych Osobowych.

Ogromnym plusem jest perspektywa twórców tej regulacji, często wzbogacona historycznym rysem kształtowania danego przepisu. Widać to wyraźnie w licznych rozbudowanych fragmentach poświęconych prawu administracyjnemu. Czasem wątpliwości może budzić podział zagadnień między poszczególnymi autorami, np. wydaje się, że monitoring wizyjny powinna omawiać jedna osoba, co zapewniłoby większą spójność wywodu.

Pewien niedosyt pojawia się pod sam koniec książki, w uwagach do art. 175, które wydają się jedynie muskać problematykę potencjalnego dalszego stosowania starej ustawy, w przypadku błędnego wdrożenia tzw. dyrektywy policyjnej ustawą z 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.

W sposób oczywisty trudno spodziewać się krytyki niektórych rozwiązań, np. stosowania w dalszym ciągu do rozpatrywania skarg kierowanych do PUODO kodeksu postępowania administracyjnego (w zakresie nieuregulowanym w ustawie), który przy często kontradyktoryjnym charakterze spraw wydaje się nieadekwatny, mimo zapewniania stronom wszystkich gwarancji zawartych w ramach KPA.

Otrzymujemy jednak wartościowy komentarz pokazujący nie tylko wizję osób, które pracowały nad ustawą, ale i często uwagi do treści samego RODO, co wydaje się w tym przypadku nieuniknione (bywają to fragmenty dosyć obszerne, vide: uwagi do art. 2,3,4 i 5, dotyczących ograniczenia w stosowaniu przepisów Rozporządzenia).

Inne nasze recenzje opublikowane na portalu:

Recenzja: RODO w teorii – trudne odpowiedzi na 273 najłatwiejsze pytania

Przeczytać, przejrzeć czy pominąć? Recenzja : ochrona danych osobowych w sądach i prokuraturze

Recenzja: Prawo ochrony danych osobowych wobec profilowania osób fizycznych

Recenzja: Komentarz do ustawy o ochronie danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

Recenzja poradnika UODO: „Obowiązki administratorów związane z naruszeniami ochrony danych osobowych”.

 

 

Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies