GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Propozycje dotyczące krajowej ustawy wdrażającej GDPR na przykładzie Holandii

Propozycje dotyczące krajowej ustawy wdrażającej GDPR na przykładzie Holandii

9 grudnia 2016 r. została opublikowana propozycja holenderskiego aktu prawnego, którego istotą byłoby doprecyzowanie postanowień Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR). Akt został opublikowany celem przeprowadzenia społecznych konsultacji.

Omawiana ustawa zawiera przede wszystkim ramy prawne dla wdrożenia GDPR. Zastąpi ona inną, obowiązującą obecnie holenderską ustawę ochrony danych osobowych, która była implementacją dyrektywy 95/46/WE. Jako, że nie wszystkie postanowienia rozporządzenia zostaną dosłownie odwzorowane w holenderskiej ustawie krajowej, konsultacji podlegać będą głównie ramy prawne i kontekst, w jakim będzie współistnieć GDPR i ustawa krajowa. Samo rozporządzenie pozostawia pewien margines swobody Państwom Członkowskim dla wdrożenia swoich własnych rozwiązań.

Nowa ustawa krajowa zapewni neutralność organu ochrony danych oraz powoływania inspektorów, którzy będą powoływani przez kierownika organu, a nie jednego z ministrów, jak to się odbywa obecnie. Propozycja ustawy stwarza również wyjątek pozwalający na przetwarzanie danych biometrycznych „w celu identyfikacji podmiotu danych, podczas gdy identyfikacja jest konieczna i proporcjonalna dla usprawiedliwionego celu podmiotu przetwarzającego”. Wprowadzenie tej regulacji jest skorzystaniem z przepisu art. 9 GDPR, który pozostawia Państwom Członkowskim pewną swobodę w ustanawianiu wyjątków od zakazu przetwarzania szczególnej kategorii danych, w tym danych biometrycznych.

Sam proces publicznych konsultacji aktu zakończył się 20 stycznia 2017 r. Otrzymano 69 zgłoszeń i oświadczeń od obywateli, podmiotów publicznych, a także spółek prywatnych.


Źródło: http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=31d9ffba-bf43-40e1-bf80-7f3fbfacf02f

Autor: Redakcja
Udostępnj publikację:
Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach