GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Nowy Prezes UODO wybrany!

Autor: Redakcja
Udostępnij publikację:
Nowy Prezes UODO wybrany!

We wczorajszym głosowaniu sejm  – głosami 240 posłów – wybrał Mirosława Wróblewskiego na Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jego kontrkandydat – obecny Zastępca Prezesa UODO – Jakub Groszkowski otrzymał 169 głosów. Wydaje się, że zatwierdzenie tego wyboru przez Senat jest jedynie formalnością.

Wyprzedzając więc nieco ruch po stronie Senatu, w imieniu całej redakcji portalu GDPR.pl gratulujemy nowo wybranemu Prezesowi, jednocześnie pokładając nadzieję, że jego kadencja przyczyni się do podnoszenia świadomości, standardu, pewności oraz przyjazności problematyki ochrony danych osobowych w Polsce. Po stronie administratorów, podmiotów przetwarzających, IOD i osób, których dane dotyczą są tu spore oczekiwania, ale wydaje się, że pozostaje jeszcze sporo przestrzeni do edukacji, współpracy i innych działań pozostających w kompetencjach Urzędu – którymi nowy Prezes może zapisać historię swojej kadencji. Czego jeszcze raz serdecznie życzymy.

Unde venis et quo tendis?

W dniu 16 stycznia 2024 roku Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu pozytywnie oceniła kandydaturę Mirosława Wróblewskiego na stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mającego zastąpić obecnie pełniącego obowiązki Prezesa  – Jana Nowaka.

Dyskusje w komisji

Na wtorkowej komisji debatowano nad dwoma kandydatami: Jakubem Groszkowskim (nominowanym przez klub parlamentarny PiS) oraz Mirosławem Wróblewskim (nominowanym przez klub parlamentarny KO). Kandydatury Andrzeja Rybusa-Tołłoczki i Konrada Komornickiego zostały wycofane przez kluby parlamentarne, które je zgłosiły (Polska 2050 i PSL odpowiednio).

Raport UODO – co Polacy wiedzą o ochronie danych osobowych?

Komisja pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Mirosława Wróblewskiego (za 20 posłów, przeciw 9 posłów). Sam Pan Wróblewski w odpowiedzi na niezależność od biznesu i polityki wskazywał, że nigdy nie pełnił funkcji zawodowych ani w sektorze prywatnym, ani w strukturach partii politycznych. Wróblewski podkreślił, że niezależność Urzędu Ochrony Danych Osobowych musi uwzględniać potrzebę współpracy z innymi organami państwa, zwłaszcza z Ministrem Cyfryzacji. Dodatkowo zadeklarował chęć współpracy z podmiotami zewnętrznymi oraz organizacjami pozarządowymi. Wyraził również istotność współpracy z inspektorami ochrony danych osobowych, poprzedzoną zrozumieniem oczekiwań tego środowiska.

Kim jest nowy Prezes?

Mirosław Wróblewski jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, należy do samorządu radców prawnych. Przez 16 lat był dyrektorem zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Jest również przewodniczącym Komisji Praw Człowieka przy Krajowej Izbie Radców Prawnych. Ponadto jest członkiem założycielem ogólnopolskiej Rady Naukowej Wirtualnej Katedry Prawa i Etyki Sztucznej Inteligencji. Wykłada m.in. prawo nowoczesnych technologii Uniwersytecie SWPS, sztuczną inteligencję i ochrony praw człowieka na Akademii Leona Koźmińskiego. Jest autorem i współautorem prawie 100 artykułów, monografii i komentarzy bądź opinii prawnych n.in. komentarza do nowej ustawy o ochronie danych osobowych oraz poradnika i komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. W ciągu ostatnich lat był zaangażowany w przygotowywanie stanowisk Rzecznika Praw Obywatelskich, jednocześnie reprezentując RPO w postępowaniach sądowych oraz przed Trybunałem Konstytucyjnym.

W wywiadach podkreślał znaczenie praw człowieka, pewność i przewidywalność prawa, a także potrzebę regulacji kwestii prawnych związanych z nowymi technologiami takimi jak sztuczna inteligencja.

 

 

Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies