GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Kara UODO utrzymana przez WSA

Autor: Redakcja
Udostępnij publikację:
Kara UODO utrzymana przez WSA

Jak donosi Dziennik Gazeta Prawna, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (WSA) utrzymał w ostatnią środę (26 sierpnia br.) decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) nakładającą karę pieniężną na Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego. WSA w wyroku wskazał m.in., że miasto zobowiązane było zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych z podmiotami obsługującymi Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) miasta, czego nie uczyniło. O wyroku informuje również UODO na swojej stronie internetowej. Co ciekawe, sprawa dotyczy pierwszej kary nałożonej przez polski organ nadzorczy na podmiot publiczny.

Sporne rozstrzygnięcie UODO

Prezes UODO decyzją z 18 października 2019 r. nałożył na Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego karę pieniężną w wysokości 40 000 zł. W decyzji tej organ nadzorczy stwierdził kilka naruszeń miasta w zakresie ochrony danych osobowych, z których najpoważniejsze dotyczyło braku zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z przedsiębiorcami obsługującymi – od strony technicznej – BIP miasta. Prezes UODO wskazał w decyzji, że ukarany naruszył tym samym art. 28 RODO (dotyczący powierzenia przetwarzania danych osobowych), a w konsekwencji udostępnił dane osobowe na rzecz tych przedsiębiorców bez podstawy prawnej.

Prezes UODO zwrócił uwagę w swoim rozstrzygnięciu, że nie dostrzegł przesłanek, które mogłyby wpłynąć na obniżenie nałożonej kary pieniężnej. Burmistrz nie współpracował z organem nadzorczym w toku postępowania kontrolnego, nie usunął wskazanych nieprawidłowości ani nie wdrożył odpowiednich rozwiązań na przyszłość.

Rozstrzygnięcie WSA

Jak wskazuje Dziennik Gazeta Prawna, sąd przedstawiając podczas rozprawy ustne motywy swojego rozstrzygnięcia wskazał, że przepisy RODO znajdują zastosowanie w zakresie publikacji danych osobowych w BIP. Tym samym, WSA nie podzielił stanowiska Burmistrza, który wskazywał, że decyzja Prezesa UODO została wydana bez podstawy prawnej. Sąd wskazał również, że kara pieniężna nałożona przez organ nadzorczy jest adekwatna do stwierdzonych naruszeń. Jak podkreśla natomiast UODO na swojej stronie internetowej, WSA uznał, że organ nadzorczy w spornej decyzji wyczerpująco uzasadnił swoje stanowisko i wysokość nałożonej kary pieniężnej.

Pierwsza ale nie jedyna

Kara pieniężna nałożona przez Prezesa UODO na Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego była pierwszą karą wymierzoną przez polski organ nadzorczy podmiotowi publicznemu. Przypomnijmy jednak, że Prezes UODO nałożył w późniejszym okresie jeszcze dwie takie kary. Jedna z nich została nałożona na szkołę podstawową nr 2 w Gdańsku (decyzja z 18 lutego br. – 20 000 zł). Drugą natomiast polski regulator ukarał Głównego Geodetę Kraju (decyzja z 2 lipca br. – 100 000 zł) (o tej karze pisaliśmy TUTAJ – https://gdpr.pl/aktualnosci/100-000-zl-kary-dla-glownego-geodety-kraju). Kara ta była w pewnym względzie przełomowa, biorąc pod uwagę, że w przypadku podmiotów publicznych, kara pieniężna może sięgać maksymalnie właśnie 100 000 zł. Nie mamy potwierdzonych informacji, czy w opisywanej sprawie będzie złożona skarga kasacyjna, ale bardzo prawdopodobne że będzie złożona.

Źródła:

https://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/1489386,rodo-bip-dostep-do-informacji-publicznej.html?fbclid=IwAR1JmvNkrlp9rVeuhq8fNvX1uIaLeXQKiOGzOoVCw1142842gWzxPHhc5PA

https://uodo.gov.pl/pl/138/1644?fbclid=IwAR0VFi-xVaORQaKQJbca50zMuZ8FYwq_TxRyZCA-Vqu5kLObAiuAZedLYjw

https://uodo.gov.pl/pl/138/1240

https://uodo.gov.pl/decyzje/ZSPU.421.3.2019

https://uodo.gov.pl/decyzje/ZSZZS.440.768.2018

https://uodo.gov.pl/decyzje/DKE.561.3.2020

 

Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies