GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

100.000 zł kary dla Głównego Geodety Kraju

100.000 zł kary dla Głównego Geodety Kraju

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył karę 100 tyś. zł na Głównego Geodetę Kraju. Jest to najwyższy możliwy wymiar odpowiedzialności finansowej, który może zostać zastosowany wobec jednostki sektora finansów publicznych na gruncie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Zgodnie z oświadczeniem Prezesa UODO powodem nałożenia kary był brak współpracy z organem oraz utrudnianie realizacji jego zadań poprzez m.in. uniemożliwienie dostępu do informacji, pomieszczeń czy sprzętów służących do przetwarzania danych osobowych. Skutkowało to brakiem możliwości zrealizowania przez Prezesa UODO jego ustawowych zadań. Powyższe działania stanowią naruszenie art. 31 oraz art. 58 ust. 1 RODO.

Źródło:

https://uodo.gov.pl/pl/138/1602

Udostępnij publikację:
Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies