GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Historia napraw samochodu to dane osobowe właściciela (poprzedniego)

Udostępnij publikację:

Nabywca używanego samochodu zazwyczaj jest zainteresowany jego historią, w tym historią napraw i przeglądów. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego, biorąc pod uwagę, że nie zawsze sprzedający budzi pełne zaufanie. Problem może jednak pojawić się, gdy szczęśliwy (bądź nieszczęśliwy) nabywca zamierza uzyskać takie informacje z warsztatu, gdzie samochód był wcześniej serwisowany. Przekonał się o tym pewien Fin, który najpierw wojował z serwisem, a następnie poprosił o pomoc fiński organ nadzorczy ds. ochrony danych osobowych (Tietosuojavaltuutetun Toimisto). Ten, 8 czerwca br., rozstrzygnął ten spór wydając decyzję administracyjną kończącą to postępowanie.

Historia napraw samochodu to dane osobowe właściciela (poprzedniego)

Postępowanie skargowe

Organ nadzorczy wszczął postępowanie w tej sprawie na skutek skargi nabywcy samochodu. Skarżący wskazał, że po nabyciu auta, zwrócił się do przedstawiciela marki BMW w Finlandii, o udostępnienie mu historii jego konserwacji i napraw. Spowodowane to było licznymi awariami pojazdu, potencjalnie skutkującymi poważnymi i drogimi naprawami. Co istotne, jako podstawę prawną żądania udostępnienia wskazanych informacji, skarżący wskazał art. 15 RODO (prawo dostępu do danych osobowych).

Decyzja austriackiego organu w sprawie śledzenia pojazdów przez pracodawców

W toku postępowania regulator ustalił, że przedstawiciel marki BMW odmówił udostępnienia żądanych informacji. Wskazał on, że w jego ocenie stanowią one dane osobowe. Określają bowiem m.in. w jaki sposób właściciel (lub posiadacz) pojazdu używał go, czy wykonał przeglądy na czas, ile napraw wymagał pojazd w stosunku do stylu jazdy jego kierowcy etc. Zdaniem BMW, informacje te bezpośrednio lub pośrednio opisywały poprzedniego właściciela, i jako takie nie mogły zostać udostępnione.

Historia napraw auta to dane osobowe

Fiński organ nadzorczy wskazał w decyzji, że informacje o przeprowadzonych naprawach i konserwacji samochodu stanowią – co do zasady – dane osobowe w rozumieniu RODO. Charakteryzują one bowiem właściciela/posiadacza pojazdu w okresie jego posiadania i mogą go bezpośrednio lub pośrednio opisywać. Z drugiej strony, organ nadzorczy zaznaczył, że nie wszystkie informacje dotyczące historii serwisowania danego auta mogą zostać uznane za dane osobowe.

Potencjalne zagrożenie nie uzasadnia monitoringu

Dane osobowe, ale poprzedniego właściciela

Organ nadzorczy słusznie dostrzegł, że informacje dotyczące historii danego samochodu dotyczą poprzedniego właściciela lub posiadacza pojazdu. Przyjmując zatem, że są one ich danymi osobowymi, skarżący nie był uprawniony do uzyskania do nich dostępu, na podstawie art. 15 RODO. Przepis ten kształtuje bowiem prawo dostępu do danych osobowych, ale jedynie osoby, której dane dotyczą, tj. osoby, która wnioskuje o taki dostęp.

Dostęp możliwy, ale na innej podstawie

Fiński regulator wskazał w decyzji, że w Finlandii na podstawie numeru rejestracyjnego pojazdu można uzyskać informacje o aktualnym właścicielu pojazdu poprzez SMS. Ceny takiej usługi kształtują się na poziomie 2,90 – 6,50 euro. Dane właściciela pojazdu lub jego  użytkownika są również dostępne – jak zauważa organ nadzorczy – w rejestrze ruchu Traficom – Fińskiej Agencji Transportu i Komunikacji. Informacje o właścicielu i o samym pojeździe są więc dość łatwo dostępne.

Co kluczowe, organ nadzorczy podkreślił, że w świetle stanu faktycznego sprawy, skarżący nie był uprawniony do pozyskania danych osobowych poprzedniego właściciela auta, na podstawie art. 15 RODO. Nie przesądził on jednak, czy skarżący mógł domagać się od przedstawiciela BMW udostępnienia tych danych na innej podstawie. Zasugerował on wręcz, że nabywca auta mógł rozważyć powołanie się w tej sprawie na treść art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na prawnie uzasadniony interes realizowany przez stronę trzecią.

Lektura decyzji obowiązkowa dla wszystkich importerów oraz dealerów aut, ale przede wszystkim kierowców.

 

Treść decyzji w j. fińskim:

https://finlex.fi/fi/viranomaiset/tsv/2022/20221443

 

Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies