GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Gigantyczna kara nałożona przez Prezesa UODO na sklep internetowy

Autor: Redakcja
Udostępnij publikację:
Gigantyczna kara nałożona przez Prezesa UODO na sklep internetowy

Na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pojawiła się informacja o nałożeniu kary w wysokości 2,8 mln złotych na spółkę Morele.net. Zgodnie z informacją podaną przez Prezesa UODO, na skutek nieodpowiednich środków organizacyjnych i technicznych zastosowanych przez spółkę, dane ponad 2 milionów osób dostały się w niepowołane ręce. Naruszenie będące przedmiotem kary dotyczyło takich danych osobowych jak: imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail czy adres doręczeń. W niektórych przypadkach zakres danych obejmował również m. in.: numer PESEL, serię i numer dokumentu tożsamości czy wysokość dochodu netto.  Organ uznał, że Spółka nie zapewniła m. in. skutecznego środka uwierzytelniania oraz dostępu do danych. Określając wysokość kary Prezes Urzędu wziął pod uwagę również okoliczności łagodzące, takie jak podjęcie działań zmierzających do usunięcia naruszenia, należytą współpracę z organem oraz fakt, że było to pierwsze naruszenie prawa ochrony danych przez Spółkę. Pełna treść informacji jest dostępna tutaj:  https://uodo.gov.pl/pl/138/1189.

Zapraszamy na szkolenie: Kontrole Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies