GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Firmy będą poszukiwały zabezpieczenia od cyberryzyk

Źródło: Rzeczpospolita
Udostępnij publikację:
Firmy będą poszukiwały zabezpieczenia od cyberryzyk

Od momentu wejścia w życie unijnego rozporządzenia o ochronie danych na rynku ubezpieczeniowym zaczynają pojawiać się nowe typy ubezpieczeń, chroniące uszczerbek w przypadkach naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Nowy rodzaj oferty jest odpowiedzią na wymogi, jakie rozporządzenie stawia firmom w zakresie ochrony danych osobowych. Jak wskazują eksperci, w samym sektorze Skarbu Państwa prawie 90 procent podmiotów nie posiada podstawowych zabezpieczeń i procedur chroniących dane osobowe, zarówno klientów jak i kontrahentów. Na podstawie nowych regulacji instytucje podmioty przetwarzające dane będą zagrożone karą nawet do 20 milionów euro z tytułu naruszenia przepisów. Z uwagi na fakt, iż rozporządzenie zwiększa obowiązki dotyczące ochrony danych osobowych, a także odpowiedzialność z tytułu naruszenia przepisów, oczekuje się, iż coraz większa liczba podmiotów będzie zainteresowana nowym rodzajem ubezpieczenia.

Sam zakres nowego rodzaju polis będzie obejmował właśnie koszty, jakie poniosą firmy na podstawie nowego rozporządzenia z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Inny rodzaj polisy zapewni ochronę roszczeń, jakie będą mogli formułować właściciele firm w stosunku do kadry zarządzającej z tytułu błędów i uchybień w przetwarzaniu danych osobowych.

Sama idea nowego rodzaju ubezpieczeń od cyberryzyk jest częścią nowej tendencji w branży ubezpieczeniowej, która oferuje obecnie już ochronę od takich ryzyk jak terroryzm czy zanieczyszczenie środowiska.


Źródło: Rzeczpospolita, artykuł R. Skibińskiej „Nowe zagrożenia, nowe polisy”, 27 lutego 2017 r.

Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies