GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych
30 października 2019

Czwarta kara Prezesa UODO nałożona

Czwarta kara Prezesa UODO nałożona

Zgodnie z informacją podaną na stronie internetowej Urzędu, Prezes UODO nałożył karę w wysokości 40 tys. złotych na burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego za brak zawarcia umów powierzenia, brak procedur dotyczących okresu przechowywania danych publikowanych w serwisie You Tube, brak kopii zapasowych w odniesieniu do ww. materiałów oraz niewskazanie w rejestrze przetwarzania danych wszystkich wymaganych informacji.

Pierwsze z naruszeń dotyczyło dwóch firm, które świadczą na rzecz jednostki samorządu terytorialnego usługi informatyczne, dotyczące m. in. Biuletynu Informacji Publicznej. Fakt braku zawarcia umów powierzenia z tymi podmiotami oznaczał, że doszło do nieuprawnionego udostępnienia danych osobowych. Brak procedur dotyczących okresu przechowywania danych doprowadził natomiast do udostępniania oświadczeń majątkowych w Internecie przez 9 lat, chociaż zgodnie z przepisami sektorowymi okres ten powinien wynosić 6 lat.

Dodatkowo Prezes Urzędu ustalił, że nie istniały kopie zapasowe nagrań z posiedzeń rady miejskiej, co oznaczało, że nie można by było ich odtworzyć w przypadku utraty danych zapisanych w serwisie You Tube, jak również stwierdził brak wskazania odbiorców danych oraz terminów usunięcia danych w rejestrze czynności przetwarzania. Prezes Urzędu wskazał również, że na wysokość kary miało wpływ nie podjęcie współpracy z UODO przez burmistrza.

Przemysław Sierzputowski

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi artykułami na temat kar nałożonych przez Prezesa UODO:

Gigantyczna kara nałożona przez Prezesa UODO na sklep internetowy

Prezes UODO nałożył kare finansową na związek sportowy za ujawnienie danych sędziów

Pierwsza kara za naruszenie przepisów RODO

 

Autor: Redakcja
Udostępnij publikację:
Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter