GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych
30 października 2019

Czwarta kara Prezesa UODO nałożona

Autor: Przemysław Sierzputowski
Udostępnij publikację:
Czwarta kara Prezesa UODO nałożona

Zgodnie z informacją podaną na stronie internetowej Urzędu, Prezes UODO nałożył karę w wysokości 40 tys. złotych na burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego za brak zawarcia umów powierzenia, brak procedur dotyczących okresu przechowywania danych publikowanych w serwisie You Tube, brak kopii zapasowych w odniesieniu do ww. materiałów oraz niewskazanie w rejestrze przetwarzania danych wszystkich wymaganych informacji.

Pierwsze z naruszeń dotyczyło dwóch firm, które świadczą na rzecz jednostki samorządu terytorialnego usługi informatyczne, dotyczące m. in. Biuletynu Informacji Publicznej. Fakt braku zawarcia umów powierzenia z tymi podmiotami oznaczał, że doszło do nieuprawnionego udostępnienia danych osobowych. Brak procedur dotyczących okresu przechowywania danych doprowadził natomiast do udostępniania oświadczeń majątkowych w Internecie przez 9 lat, chociaż zgodnie z przepisami sektorowymi okres ten powinien wynosić 6 lat.

Dodatkowo Prezes Urzędu ustalił, że nie istniały kopie zapasowe nagrań z posiedzeń rady miejskiej, co oznaczało, że nie można by było ich odtworzyć w przypadku utraty danych zapisanych w serwisie You Tube, jak również stwierdził brak wskazania odbiorców danych oraz terminów usunięcia danych w rejestrze czynności przetwarzania. Prezes Urzędu wskazał również, że na wysokość kary miało wpływ nie podjęcie współpracy z UODO przez burmistrza.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi artykułami na temat kar nałożonych przez Prezesa UODO:

Gigantyczna kara nałożona przez Prezesa UODO na sklep internetowy

Prezes UODO nałożył kare finansową na związek sportowy za ujawnienie danych sędziów

Pierwsza kara za naruszenie przepisów RODO

 

Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies