GDPR.pl – ochrona danych osobowych w UE, RODO, IOD
Portal o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych

Prezes UODO nałożył karę finansową na związek sportowy za ujawnienie danych sędziów

Prezes UODO nałożył karę finansową na związek sportowy za ujawnienie danych sędziów

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył kolejną karę pieniężną na naruszenie przepisów RODO. Sprawa dotyczyła związku sportowego, który opublikował numery PESEL i adresy zamieszkania 585 sędziów sportowych. Wysokość kary wyniosła prawie 56 tys. złotych. Jak wskazuje w swoim komunikacie UODO, głównym powodem nałożenia przez Prezesa Urzędu kary były nieskuteczne próby usunięcia naruszenia.

Jeden ze związków sportowych upublicznił w sieci dane osobowe sędziów, którym przyznano licencje sędziowskie. Podano jednak nie tylko ich imiona i nazwiska, ale także dokładne adresy zamieszkania oraz numery PESEL. Prezes UODO wskazał, że nie ma żadnych podstaw prawnych, by w Internecie dostępny był aż tak szeroki zakres danych sędziów. Upubliczniając je, administrator stwarzał potencjalne ryzyko ich bezprawnego wykorzystania, np. do podszycia się pod te osoby w celu zaciągania pożyczek czy innych zobowiązań.

Związek sam zgłosił naruszenie do UODO w lipcu 2018 r., natomiast fakt, iż próby jego usunięcia były nieskuteczne, przesądził o nałożeniu kary. Prezes UODO podkreślił w decyzji, że samodzielne zgłoszenie naruszenia oraz fakt, że aktualnie związek nie przetwarza danych osobowych sędziów na stronie internetowej nie stanowi okoliczności łagodzącej, ponieważ działania takie są wymagane przepisami prawa. Ustalając wysokość kary (55 750,50 zł) Prezes UODO wziął także pod uwagę m.in. czas trwania naruszenia oraz fakt, że dotyczyło ono dużej grupy osób (585 sędziów). Uznał, że mimo iż ostatecznie naruszenie zostało usunięte, to miało poważny charakter.

Wymierzając karę, Prezes UODO uwzględnił też okoliczności łagodzące, którymi były m.in. dobra współpraca administratora z organem nadzoru czy brak dowodów na to, że powstały szkody po stronie osób, których dane ujawniono.

Ze szczegółami sprawy można zapoznać się w treści decyzji, która dostępna jest pod linkiem:  https://uodo.gov.pl/decyzje/ZSPR.440.43.2019

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/990

Zapraszamy na szkolenie: KONTROLE URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Udostępnij publikację:
Jesteśmy częścią grupy Omni Modo
Odwiedź nas na naszych profilach
Newsletter
Ustawienia cookies